Święta Lipka

Święta Lipka můžete navštívit v rámci zájezdu Polsko

Klášterní komplex Święta Lipka je jedním z nejčistších příkladů pozdně barokní architektury v Polsku. Představuje také významné místo mariánského kultu. Legenda praví, že ve 14. století jistý odsouzenec uvězněný v kobce kostela v Kętrzyně vyřezal za jedinou noc sošku Panny Marie s dítětem. Obměkčeni jeho dílem jej propustili a vděčný muž sochu pověsil na nedalekou lípu. Plastika začala být spojována se zázračnými uzdraveními a časem kolem ní vznikla kaple, která se stala cílem náboženských procesí. Roku 1526 byla kaple během reformace zničena. Díky úsilí Stefana Sadorského, sekretáře krále Zikmunda III., se povedlo svatostánek v letech 1687–1693 obnovit a komplex byl předán jezuitům. O dekoraci se postarali nejlepší umělci z Královce (dnešního Kaliningradu), Vilniusu a Warmie. Baziliku se dvěma vysokými věžemi obklopuje rozlehlý pravoúhlý ambit s kaplí v každém rohu. V interiéru lze obdivovat mistrovské dílo Macieje Meyera – překrásné fresky ze života Krista a Panny Marie. Krom toho je chloubou kostela 19 m vysoký tříposchoďový oltář a varhany s pěti tisíci píšťalami dekorované tančícími anděli a svatými. Najdeme tu také symbolickou lipovou monstranci se sochou Matky Boží z 18. století.