Olympia

Olympia můžete navštívit v rámci zájezdu Řecko
Antické město Olympia je dějištěm starořeckých Olympijských her. Poprvé se zde konaly v roce 776 př. n. l. a pak každé 4 roky až do roku 394, tedy déle než 1 000 let! Dnes je tu rovněž každé 4 roky zapalován olympijský oheň, který pak štafeta běžců donese do pořádajícího města. Starověkou Olympii tvořil komplex chrámů a obydlí kněží a veřejných budov, jejichž zbytky si dnes můžeme prohlédnout. Hry byly zasvěceny Diovi, a tak byl nejvýznamnější budovou v tzv. posvátném okrsku Diův chrám. Kdysi v něm stála kolosální Diova socha ze zlata a slonoviny, dílo sochaře Feidia, jeden ze sedmi divů světa. Proběhnout se můžete po stadionu, kde ještě zůstala zachovaná linie startu a cíle a sedadla soudců. Kdysi pojal až 30 000 diváků. V hipodromu vzrušovaly diváky závody koňských spřežení s dvoukolými vozy. Z mnoha dalších zřícenin je nejzachovalejší Héřin chrám. Navštívit můžete i přilehlé archeologické muzeum, kde je uložena mj. klasická mramorová socha boha Herma od Praxitela a další významná díla. V muzeu historie olympijských her se pak dozvíte spoustu zajímavostí o této významné sportovní události a o dalších antických sportovních hrách.

Vážíme si vašeho soukromí

Pomocí cookies analyzujeme návštěvnost, přizpůsobujeme obsah a reklamy podle vašich potřeb. Kliknutím na „Přijmout“ vyjadřujete souhlas s tím, že cookies používáme.