Colle Val d´Elsa

Colle Val d´Elsa má charakter typického tržního městečka. V minulosti zde bylo zbudováno několik umělých kanálů, které poháněly mlýny a dodávaly energii papírnám. Colle Val d´Elsa je však především významné italské centrum výroby skla a křišťálu. Zájemci mohou navštívit sklářskou huť, kde jim bude představeno foukání, zdobení a broušení skla, nebo Muzeum křišťálu, které mapuje historii jeho výroby. Náměstí Piazza Arnolfo nese jméno po rodákovi Arnolfovi di Cambiovi, který je autorem návrhu Palazzo Vecchio ve Florencii. Nejstarší část města se zachovalým historickým jádrem a spletí křivolakých uliček – Colle Alta – je položená vysoko na útesu. Kromě toho, že vršek skýtá magické výhledy, lze cestou obdivovat celou řadu aristokratických domů a paláců z 15. až 17. století. Na náměstí Piazza del Duomo najdeme nádhernou zvonici s velkými hodinami, Archeologické muzeum nebo Muzeum světského a sakrálního umění s freskami a malbami sienských malířů. O kousek dál stojí Palazzo Campana z 16. století, který si nechal postavit Francesco Campana, sekretář rodu Medicejských. Za zmínku rovněž stojí františkánský klášter s pozdně románským kostelem Sv. Františka.