Melnik

Melnik je vklíněn do úzkého pískovcového údolí asi 20 km od řeckých hranic. Před sto lety tu žilo kolem 20 000 lidí, dnes jde oficiálně o nejmenší bulharské město. Svou reputaci založilo a produkci kvalitního tmavého těžkého vína. Vyrábí se tu už od středověku, kdy se vyváželo do mnoha zemí, včetně bohatých Benátek. Melnik byl poprvé osídlen thráckým kmenem, k němuž patřil i Spartakus, později vůdce otrockého povstání. Na významu získal Melnik ale až ve 13. století, kdy se tu usídlil despota Alexej Slav, vládnoucí samostatnému území. Stále je možné zhlédnout zbytky pevnosti, ze které panoval. K vidění jsou i ruiny mnoha kostelů, jichž tu dříve bylo ne méně než 70! Dalším slavným obdobím Melniku je doba národního obrození a z tehdejší typické architektury se zachoval např. dům Kordopulova Kašta, postavený ve svahu a zahrnující rozsáhlé vinné sklepy vytesané do skály. Určitě je ale žádoucí ochutnat nebo nakoupit místní víno (třeba přímo ve vinném sklípku) a třeba zajít do některé z místních restaurací (mechan) a ochutnat něco z místní kuchyně.