Roženský monastýr (klášter)

Roženský monastýr (klášter) můžete navštívit v rámci zájezdu Bulharské hory nebo zájezdu Rila a Pirin – přechod bulharských hor
Roženský monastýr je klášter ležící na jižním úpatí pohoří Pirin. Byl založen údajně na přelomu 12. a 13. století a zaslíben Bohorodičce, tedy Panně Marii. Jde o vůbec největší klášterní stavbu tohoto typu v pohoří Pirin. Jako jeden z mála středověkých bulharských klášterů se dochoval až do dnešní doby. I přesto, že byl několikrát vyrabován a vypálen, dochovala se v interiéru bohatá fresková výzdoba, nástěnné malby a ikony. Triumfem dřevořezbářské tvorby je zdejší ikonostas. Poutníky přitahuje hlavně kaple se „zázračnou“ ikonou Panny Marie. Naopak mnišské cely jsou prosté a jednoduše vybavené. V údolí pod klášterem se nachází vesnice Rožeň, kde domy s bílou fasádou a porostem vinné révy dávají vyniknout autentičnosti bulharského venkova.