Melnické pyramidy

Melnické pyramidy můžete navštívit v rámci zájezdu Bulharské hory nebo zájezdu Rila a Pirin – přechod bulharských hor
Melnické pyramidy jsou pískovcové přírodní útvary. Vznikají tak, že voda nebo vítr erodují měkký typ usazených hornin (zpravidla částečně zpevněné štěrky, písky, spraše nebo zpevněný vulkanický popel), zatímco tvrdší typ hornin v jejich nadloží erozi úspěšně odolává. Měkký materiál je erozí postupně odstraňován, avšak pod odolnými kusy hornin zůstávají usazeniny před deštěm a větrem uchráněny. Pokud tyto útvary vznikají v již zpevněných horninách, označují se jako skalní pyramidy. Melnické pískovcové pyramidy se nachází na území o velikosti 17 km² mezi vesnicemi Melnik, Kurlanov a Rožeň, kde je několik set těchto zemních pyramid na svazích okolních údolí a roklí. Geologické složení půdy i suché bulharské podnebí zde zaručuje neustálou obnovu těchto útvarů. Písečné hory obklopují městečko Melnik, po kterém byly i pojmenovány. Kopce kolem Melniku jsou posety vinnými sklípky, v nichž se nechává zrát vynikající červené melnické vino. Některé z těchto sklípků byly vybudovány přímo ve zdejších pískovcových útvarech. Další výskyt zemních pyramid byl zaznamenán např. v Albánii nebo Francii.