Vrchol Musala

Vrchol Musala leží v nadmořské výšce 2 925 m. Je tak nejvyšší horou Bulharska, ale i celého Balkánu. Část výstupu je možné absolvovat lanovkou. Pěší turisté mohou cestou obdivovat krásy pohoří Rila včetně několika jezer. Toto vše patří do přírodní rezervace Maričini ezera, která se zde rozprostírá. Své pojmenování dostala hora ještě v době nadvlády Osmanů. Původní název vychází ze sousloví „Mus Allah“ neboli Aláhova hora. V období mezi lety 1949–1962 se musela z politických důvodů přejmenovat podle J. V. Stalina. Musala je významná svojí bohatou florou, která zahrnuje například makedonskou borovici a bulharský smrk, a také faunou s četným výskytem různých ptačích druhů.