Rilský monastýr (klášter)

Rilský monastýr (klášter) můžete navštívit v rámci zájezdu Rila a Pirin - bulharské hory
Rilský monastýr je nejvýznamnější klášter v zemi a nejposvátnější místo bulharského pravoslaví. Kolonii poustevníků založil v zalesněném horském údolí už v 10. století světec Ivan Rilský. Dnešní klášter byl postaven v roce 1335 asi o 3 km dál než původní kolonie. Brzy se stal významným feudálním panstvím a v době turecké poroby pomáhal udržovat národní a náboženské tradice. Turci klášter několikrát zničili a v roce 1833 tu došlo k ničivému požáru. S pomocí celonárodní sbírky rychle začala obnova budov monastýru, na níž se podílel i Zahari Zograf, nejuznávanější bulharský umělec 19. století. Zvenku vypadá klášter jako tvrz, nádvoří a interiéry jsou naopak nádherně vyzdobeny. Na stěnách klášterního kostela můžete obdivovat bohatě malované fresky. Kostel uchovává svatou relikvii, levou ruku Ivana Rilského. Uloženo je tu ale také srdce cara Borise III., který záhadně zemřel v roce 1944 těsně po návštěvě Hitlera v Německu. V roce 1983 byl Rilský monastýr zapsán na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.