Zahrady Powerscourt

Zahrady Powerscourt pocházejí z viktoriánského období a patří k nejhezčím v Irsku. Rozprostírají se na úpatí hory Great Sugar Loaf a obklopují sídlo, které navrhl architekt Richard Cassels (zvaný Castle) na místě bývalého normanského hradu. Okolní terasy se stupňovitými zahradami vedoucí dolů k jezeru byly založeny ve 40. letech 18. století. Jejich dnešní podobu má na svědomí zahradní architekt Daniel Robinson, který původní zahrady spojil s terasami a doplnil sochami, okrasnými jezírky a oblázkovými mozaikami. Celkové pojetí zahrad je velmi formální, geometricky přesné a s výrazným vlivem starších evropských klasicistních parků. Část zahrad je vyčleněna jako hřbitov domácích zvířat. Ve spodní části parku je část plochy věnována japonské flóře – rostou tu mj. čínské jehličnany a bambusy.