Gallarus Oratory

Gallarus Oratory můžete navštívit v rámci zájezdu Irsko
Oratoř Gallarus je jednou z nejpůsobivějších raně křesťanských památek na poloostrově Dingle. Jedná se o malou kapli ležící v přístavní zátoce nedaleko městečka Ballyferriter. Z architektonického hlediska jde o velmi zajímavou stavbu – má tvar převráceného člunu a byla postavena z kamenů kladených na sucho na sebe do tvaru nepravé klenby. V západní zdi je zasazen portál, který zároveň slouží jako vchod. Kaple má pouze jedno okno ve východní zdi. I přes fakt, že nelze přesně určit datum její výstavby, je oratoř považována za jednu z nejlépe zachovaných starokřesťanských staveb tohoto typu, kterých je v Irsku kolem dvaceti.