Almannagjá

Almannagjá můžete navštívit v rámci zájezdu Island nebo zájezdu Island – velký okruh
Almannagjá leží v severní části národního parku Þingvellir (Thingvellir). Jedná se o tektonickou puklinu, kde se od sebe každoročně vzdalují severoamerická a evropská kontinentální deska. Dnes je puklina široká už několik metrů. Nedaleko jsou vidět zbytky základů malých staveb z kamene a drnů, které sloužily původním obyvatelům jako dočasná obydlí nebo jako prodejní stánky v době konání sněmů.