Sanahin

Sahahin je středověký klášterní komplex ležící na útesu nad údolím řeky Debed. Název Sanahin znamená v arménštině „tento je starší než tamten“ a odkazuje na nedaleký klášter Haghpat. Nejstarší částí komplexu je chrám Matky Boží z roku 930. Přestože byl klášter poškozen dvěma zemětřeseními (1130 a 1988) a mezitím byl ohrožován četnými útoky nepřátelských sil, dodnes se z něho mnoho dochovalo bez výraznějších přestaveb. Zásluhu na tom má i nedostupná poloha vysoko na skalách nad řekou. Klášter byl důležitým centrem vzdělanosti a místní iluminační a kaligrafická škola proslula po celé Arménii. V klášteře se nachází starobylá knihovna, mauzoleum, středověké čítárny, kaple, třípodlažní zvonice a také velké množství nádherných chačkarů, typických arménských náhrobků. Některé z nich byly vytvořeny ke konkrétním příležitostem – jeden z nejstarších připomíná stavbu mostu v roce 1192. Perličkou je, že do klášterního komplexu Sanahin se dá dojet i lanovkou – z městečka Alaverdi jezdí pravidelná linka, která vozí horníky do práce a lze se s ní svézt. Od roku 1996 je klášter zapsaný na Seznamu kulturního dědictví UNESCO.