Uplisciche

Uplisciche můžete navštívit v rámci zájezdu Gruzie nebo zájezdu Gruzie a Arménie

Starobylý jeskynní komplex Uplisciche leží na skalní plošině nad řekou Mtkvari. Skalní město vzniklo mezi 6. stoletím př. n. l. a 1. stoletím n. l. a je jedním z nejstarších v celé Gruzii. Název „Uplův hrad“ odkazuje na mytologickou postavu, jíž je přisuzováno jeho založení. Uplisciche se stalo jedním z hlavních náboženských a politických center oblasti Kartli a také zde kvetl obchod díky blízkosti Hedvábné stezky. V době největšího rozkvětu zde žilo 20 tisíc obyvatel. Význam města upadl ve 12. století, kdy se sídlo krále přemístilo do Tbilisi. Zkázu Uplisciche přinesli Mongolové o století později. Poslední mniši odtud nicméně odešli až v 19. století. Dnes můžeme díky archeologickému objevu z roku 1957 navštívit tzv. Vnitřní město (Šida kalaki) na 40 000 m², což je zhruba polovina původní rozlohy. Najdeme zde bývalou hlavní bránu, pozůstatky divadla z 2. až 3. století n. l., velký předkřesťanský chrám, tržiště s kamennými stoly, podzemní vězení či místnost pro uchovávání vína. Největší místností je Síň královny Tamary s kamenným trůnem a dvěma mohutnými sloupy. Na nejvyšším místě komplexu se tyčí cihlová bazilika z 10. století. Z jeskynního města k řece vedl 41 m dlouhý tunel, který sloužil pro dopravu vody i jako úniková cesta.