Klášter Gelati

Klášter Gelati můžete navštívit v rámci zájezdu Gruzie nebo zájezdu Gruzie a Arménie

Klášterní komplex Gelati představuje mistrovské dílo zlatého věku středověké Gruzie. Po několik staletí patřil mezi nejvýznamnější centra křesťanské kultury v celé zemi a vysloužil si přízvisko „druhý Jeruzalém“ či „nové Atény“. Sídlila zde novoplatonská akademie, kde významní učenci vyučovali filosofii, teologii, rétoriku, přírodní vědy i malbu. Klášter v kopcích poblíž města Kutaisi založil roku 1106 David IV. Stavitel. Ten je zde také jako řada dalších gruzínských panovníků pochován. Přál si hrob v místě jižní brány, aby každý, kdo vstoupí, přes něj musel překročit, a nikdy se na něj nezapomnělo. Hlavní katedrála Panny Marie byla dokončena v roce 1130 za vlády Davidova syna Demetria. Mezi 12.-18. stoletím byla vyzdobena freskami výjimečnými kvalitou i barevností (neobvyklé modré pozadí). Unikátní je také mozaika v apsidě z roku 1130, kde je obraz Panny Marie s Ježíškem mezi archanděly poskládám z 2,5 milionů dílků! V průběhu 13. století byly ke klášteru přistavěny další části – kostel sv. Jiří a sv. Mikuláše. Druhý zmiňovaný stojí na neobvyklé základně s podloubím. Gelati je jedním z největších středověkých pravoslavných klášterů a nechybí na Seznamu světového dědictví UNESCO.