Mestia

Mestia můžete navštívit v rámci zájezdu Gruzie a Arménie

Horské městečko a centrum regionu Horní Svanetie (Zemo Svaneti) ve výšce 1 600 metrů nad mořem sevřené vrcholky vysokého Kavkazu, to je Mestie. Obývaná převážně Svany, gruzínským kmenem s vlastním jazykem, má i Mestie specifickou svanskou architekturu. Jednotlivé rodinné klany si staví ve vzájemné blízkosti kolem rodinného kostelíka své domky a obranné věže, které neslouží jen k obraně proti vnějším nepřátelům a při lavinách, ale i při válkách svanských klanů. Spolu s dalšími vesnicemi Horní Svanetie byla zařazena na Seznam světového dědictví UNESCO.

Kolem hlavní ulice, která je zároveň jedinou přístupovou cestou do regionu, dnes stojí spousta malých rodinných hotýlků, obchodů s potravinami a na náměstí informační centrum. Od roku 2010 se tu nachází letiště královny Tamar – další přínos pro rozvoj regionu a cestovního ruchu.