Gibraltar

Gibraltar můžete navštívit v rámci zájezdu Andalusie
Gibraltar zahrnuje tolik zajímavostí, že jeho návštěva těžko může někoho zklamat. Britské území je asi 5 km dlouhé a maximálně 1,6 km široké. Je to vlastně jeden velký kus vápencové skály, 426 metrů vysoké. Pro staré Řeky a Římany to byl jeden ze dvou Herkulových pilířů, které bájný silák vztyčil na místě, které bylo považováno za konec světa. Od roku 1704 patří Gibraltar Britům a jimi vybudovaná opevnění a brány stojí dodnes. Hned nad městem začíná horní skála, přírodní rezervace se skvělými výhledy a několika pozoruhodnostmi. Při západním větru je to dobré místo pro pozorování migrujících ptáků. Známějšími obyvateli je ale zdejší kolonie makaků, jediných divokých primátů v Evropě. Přírodní jeskyni svatého Michala obývali lidé už v neolitu, dnes se tam konají koncerty. O kus dál dojdete k Centru vojenského dědictví a k impozantním tunelům. Byly ručně vysekány do skály a sloužily jako sklady zbraní. Ve městě samotném je možné zajít do velmi dobrého Muzea Gibraltaru nebo na Trafalgarský hřbitov, kde leží mnoho vojáků zabitých v Bitvě u Trafalgaru (1805).