Lidé ve Španělsku - jací jsou Španělé

Populace Španělska - Územně-správní členění - Psychické rysy - Fyzické rysy - Genderové rysy - Náboženství - Jméno a příjmení - Dochvilnost - Úřední hodiny - Jízdní řády - Čistota a pořádek - Znalost jazyků - Češi versus Španělé

Populace Španělska

Populace ve Španělsku dosahovala podle výsledků místního statistického úřadu ke dni 1. 1. 2011 47 190 494 obyvatel, což je číslo, které ze Španělska činí 5. nejlidnatější zemi Evropské Unie a které si země této rozlohy (504 645 km²) může s klidem dovolit.

Leťte do Andalusie v dobré partě

Územně-správní členění

Správně je tato rozloha rozdělena ústavou z roku 1978 mezi 17 autonomních oblastí (Katalánsko, Galicie, Baskicko, Andalusie a další), z nichž každá disponuje svým parlamentem a kde se oficiálně všichni nazývají Španěly. Španělem je tedy jak Katalánec, tak ten, kdo žije v Baskicku, či pochází z Andalusie nebo z jiné autonomní oblasti.

Nepatrné rozdíly ve způsobu žití a bytí mezi lidmi z Čech, Moravy a Slezska neodpovídají situaci ve Španělsku, kde mezi lidmi z různých autonomních oblastí jsou rozdíly více než patrné. Pravidlem však zůstává, že směrem na jih se charakter lidí snad vlivem většího tepla a slunce mění a tak mnohdy překvapí, jak se někteří Španělé od sebe diametrálně liší. Proto je někdy nesnadné najít mezi nimi společné znaky, které by byly většině vlastní a odlišovaly Španěly od ostatních národů.

Psychické rysy

Ve světě Španělé platí za temperamentní, společenský a velice komunikativní národ, který je ve svých projevech hlučný a rád a často se baví. Důvodem k oslavě může být v podstatě cokoli a španělská fiesta je mezinárodní fenomén, který do Španělska každoročně láká řadu nejen mladých lidí.

Fyzické rysy

Co se týče fyziologických rysů, tak jsou Španělé menšího vzrůstu. Obecně pak bývají snědší (s pletí, která se velmi snadno opálí a kde je riziko spálení minimální) s tmavými vlasy a očima.

Genderové rysy

Španělé – muži vás sice neoslní výškou, ale charismatem s přídechem exotiky a možná i gentlemanstvím. Španělky jsou vnějškově častokrát dívky s tmavými hustými vlasy, mezi kterými bychom snadno našli dvojnice slavné španělské herečky Penélope Cruz. Oběma pohlavím pak nechybí hovornost, a to bez ohledu na to, zda jim někdo naslouchá.

Náboženství

Španělsko je jednou ze zemí, kde katolické náboženství zapustilo silné kořeny a bylo živeno kontinuálně po celá staletí. Zdálo by se, že vyživovací trend pokračuje i dnes, kdy se ke katolictví hlásí přes 70 % Španělů (ostatní se hlásí k jiným náboženstvím nebo jsou nevěřící) a kde oslavy křesťanských svátků, jako jsou Velikonoce, nabývají gigantických rozměrů. Je však nutno poznamenat, že jen 17 % z deklarovaných katolíků jsou praktikující katolíci, tj. chodí pravidelně na mše do kostela. Katolictví je tu dnes spíše tradicí, která se ctí a přestává být náboženstvím. Jedním z důvodů je pravděpodobně zkostnatělost a špatná pověst církve coby aparátu, který v minulosti v zájmu své další existence neváhal podporovat středověkou inkvizici či režim pravicového diktátora Francisca Franca (1939-75).

Jméno a příjmení

Španělé mají dvě příjmení: jedno po matce a jedno po otci. V oficiálním styku se používá příjmení po otci a staví se za křestní jméno. Rovněž křestní jméno může mít podobu složeniny (dvou křestních jmen – např. José Antonio). Vedle naší dvojslovné klasiky sestávající z jednoho křestního jména a z jednoho příjmení máme španělskou tříslovní či čtyřslovní složeninu, kde dvě poslední slova jsou zaručeně příjmením.

Dochvilnost

Ve Španělsku sice platí středoevropský čas – tedy stejný jako v ČR (vyjma Kanárských ostrovů, kde je o hodinu méně), ale přesnost je zde švýcarský pojem nahrazenými flexibilitou a trpělivostí, bez nichž se ve Španělsku dlouhodobě neobejdete. Rovněž nemůžete vždy počítat s tím, že když se s někým z místních dohodnete na schůzce, že bude přesný.

Úřední hodiny

Je dobré vědět, že většina obchodů a úřadů je otevřena cca od 9 do 14 hodin a pak odpoledne od 16 do 20 hodin. Výjimkou jsou obchodní centra a supermarkety, které mívají otevřeno nepřetržitě po celý den do cca 21 hod.

Jízdní řády

V případě, že se někam chystáte vyrazit bez auta, nenechte se vyvést z míry pohledem na některé jízdní řády, které uvádějí jen intervaly bez uvedení času výjezdu prvního autobusu, takže jakýkoli interval vám prozradí jen to, že vám nezbývá nic jiného, než se právě obrnit trpělivostí a flexibilitou. Nejásejte ani v případě, že je rovnou uveden přesný čas, ne vždy je totiž dodržen.

Čistota a pořádek

Španělé na čistotu a pořádek nijak zvlášť netrpí. Doma často chodí v botách a vysavač není povinnou součástí každé domácnosti. Není divu, na koberce nejsou zvyklí a vysavač nahrazuje koště. Mimo domov pak panuje ještě větší tolerance vůči nepořádku. V barech je běžné, že smetí házíte rovnou na zem a nejinak se mnozí chovají i na ulici. Na druhou stranu je pravda, že ve Španělsku na popelářské auto narazíte na každém rohu a v kteroukoli hodinu.

Znalost jazyků

Španělé na tom se znalostí cizích jazyků nejsou zrovna dobře. Starší generace zůstávají cizími jazyky nedotčené a ty mladší s nimi často bojují (zvláště s výslovností). Zdá se, že problémem je užší hláskový rozptyl španělské abecedy ve srovnání s ostatními jazyky, takže vše, co se jakkoli zvučně vymyká, se špatně vštěpuje. Nicméně velkou hlavu si s tím Španělé nedělají a ochotně a rádi vám coby cizincům cokoli ve své mateřštině vysvětlí či zopakují.

Češi versus Španělé, co máme společného?

Kromě evropského kontinentu a evropské kulturní tradice, která je jednotícím prvkem většiny evropských států a v každém z nich dozrála během staletí své jedinečnosti a svébytnosti, je nám společná i historická zkušenost po desetiletí trvající diktatury z minulého století.

V případě Španělska jde o zkušenost diktatury pravicové pod vedením generála Francisca Franca, trvající od roku 1939 do roku 1975, ale mající tytéž dopady na společnost jako levicová diktatura u nás (mezinárodní izolace, absence opozice, perzekuce…). Samozřejmě nejde o jedinou historickou podobnost v dějinách Španělska a České republiky, ale její stopy zůstávají dodnes patrné podobně jako u nás.

Odtud možná i blízkost v humoru. Španělé znají a dobře rozumějí ironii a sarkasmu, ale nemyslí to zle. Českou skepsi a pesimismus nesdílí a na otázku, jak se mají, vám odpoví, že dobře nebo velmi dobře a navzdory špatné ekonomické situaci umí žít přítomností a s mírným optimismem hledět do budoucna.

Autorkou textu je Kamila Rusnoková, všechna práva na použití jakékoliv části textu vyhrazena.

Leťte do Andalusie v dobré partě