Španělský jazyk (španělština)

Výslovnost – Samohlásky – Souhlásky – Přízvuk – Jazyk z různých hledisek – Slovníček

Česko-španělský slovník (on-line překladač)

Výslovnost

Španělská výslovnost je poměrně jednoduchou záležitostí, takže po prvních lekcích s přehledem přečtete i běžný denní tisk. Je však potřeba mít neustále na paměti, na jak obrovském území se španělsky mluví, odkud plyne i existence výslovnostních variant španělštiny. Vedle spisovné výslovnosti evropské (španělské) existuje řada hispanoamerických výslovnostních variant (mexická, argentinská…), z nichž je většina součástí vlastní jazykové normy, ale přesto jsou z hlediska evropské normy nespisovné.

Leťte na Mallorcu v dobré partě

Leťte na Tenerife v dobré partě

Samohlásky

Samohlásky se ve španělštině podle evropské normované výslovnosti vyslovují stejně jako v češtině s tím rozdílem, že Španělé nerozlišují samohlásky krátké a dlouhé, ale samohlásky přízvučné a nepřízvučné, tj. které se vyslovují s větším či menším důrazem.

Výjimkou je samohláska y, která vyskytuje-li se samostatně, má význam spojky a a vyslovuje se jako české /i/. Na konci slov a před samohláskou se pak y vyslovuje jako české /j/.

Pozor je třeba si dát rovněž na samohlásku i, která ve španělštině nezměkčuje výslovnost předcházející souhlásky (španělské výrazy latín, diploma, nivel čteme tvrdě, nikoli měkce /laťín, ďiploma, ňivel/).

Souhlásky

Valná většina španělských souhlásek se podle evropské normované výslovnosti vyslovuje stejně jako v češtině (b, d, f, k, l, m, n, ñ, p, r, s, t, x) či s mírnými odchylkami v závislosti na jejich postavení ve slově (uprostřed slova se vyslovují oslabeněji "b" a "d").

Zbylé souhlásky se pak od české výslovnosti odlišují (c, g, h, ch, j, q, v, z).

cpřed souhláskou, na konci slova a před "a, o, u" se vyslovuje jako české /k/
před "e, i" se vyslovuje interdentálně /θ/ (vložením jazyka mezi horní a dolní řezáky)
gpřed souhláskou, na konci slova a před "a, o, u" se vyslovuje jako české /g/
před "e, i" se vyslovuje jako české /ch/
ve skupině gua, guo se vyslovuje jako /gua/, /guo/
ve skupině gue, gui se vyslovuje jako /ge/, /gi/
ve skupině güe, güi se vyslovuje jako /gue/, /gui/
hse nevyslovuje (němá souhláska)
chse vyslovuje jako české /č/
jse vyslovuje jako české /ch/
qse objevuje vždy ve spojení s "u" (qu) a celá skupina se vyslovuje jako české /k/
vse vyslovuje stejně jako španělské a české /b/
zse vyslovuje stejně jako souhláska /c/ v pozici před "e" a "i"

Podstatné je pamatovat si, že ve španělštině neexistuje zvuk českých souhlásek měkkých (ď, ř, š, ť, ž), vyjma ñ a č a zvuk českého c /ts/ a z. Místo toho se tyto souhlásky vyslovují interdentálně.

Jediná španělská souhláska, která může působit mezi Čechy jako anomálie, je tzv. zdvojené ll, což je souhláska, která se podle slovanských pravidel vyslovuje jako změkčené /lj/. Ty samouky, kteří zrovna nepocházejí ze Slovenska a mohli by mít s výslovností změkčeného /lj/ problém, uklidní, že v některých gramatikách je povolena i výslovnost v podobě českého /j/.

Další anomálií ryze španělskou je grafické značení vět tázacích, rozkazovacích, přacích a zvolacích: Španělé totiž píšou otazník nebo vykřičník jak na jejich začátku, tak i na jejich konci (¿Hablas inglés?, ¡No hables!).

Přízvuk

Je dvojího typu: pravidelný a nepravidelný. Ten nepravidelný se může vyskytovat na kterékoli slabice ve slově a musí být označen diakritickým znaménkem – délkou.

Ten pravidelný se neznačí a leží na poslední slabice u slov končících na souhlásku s výjimkou ns. Také leží na předposlední slabice u slov končících na samohlásku nebo na souhlásky ns.

Jazyk španělský z různých hledisek

Z etymologického hlediska se španělština spolu s francouzštinou, portugalštinou, italštinou, ale i rumunštinou řadí k románským jazykům, které, jak samotný název napovídá, vznikly v oblastech náležících římskému impériu, a to vývojem z vulgární latiny.

Z globálního hlediska pak španělština platí za jeden z nejrozšířenějších světových jazyků. Podle počtu uživatelů jí patří v jazykovém žebříčku 5. místo po suverénní čínštině, globální angličtině, muslimské arabštině a hindštině.

Globální rozšířenost španělštiny je daná historií, z doby zámořských objevů, kdy Španělsko (tehdy Kastilie) po objevu Ameriky Kryštofem Kolumbem dobylo nejprve značnou část území Střední Ameriky a posléze i Jižní Ameriku a také asijské Filipíny. Z obrovské koloniální říše zbyly sice Španělsku jen Kanárské a Baleárské ostrovy a města CeutaMelilla na severním pobřeží afrického kontinentu, ale španělština coby jazyk kolonizátorů zakořenila v koloniích do té míry, že je dnes ve většině zemí úředním jazykem.

Španělsky se tedy domluvíte nejen na evropském kontinentě, tj. ve Španělsku, kde španělština vznikla, ale i v Americe, kde se španělsky mluví ve většině zemí Střední a Jižní Ameriky, ale i na jihu Spojených států, a to díky velké vlně legálních i ilegálních přistěhovalců ze sousedního Mexika.

Z jazykového hlediska pak španělština patří k těm snadněji zvladatelným jazykům, především co do výslovnosti, kdy i ti méně jazykově zdatní jedinci mohou číst běžné španělské texty už po pár lekcích. Ti, co si troufnou ještě dál, např. na promluvu s rodilým mluvčím, se pak budou potýkat s problémem porozumění, protože ve španělštině, na rozdíl od češtiny, nejsou přízvučné první slabiky slov, ale ty poslední (1., 2. či 3. od konce). Jinými slovy, cizinec sice pozná podle zvuku začátek i konec věty, ale nepozná, kde to či oné slovo nebo slovní spojení v promluvě začíná a končí.

Příklad:

Česká věta „Chtěla bych si koupit zmrzlinu.“ v promluvě, tj. bez mezer, kde velká písmena označují přízvučnou slabiku, zní takto: „CHTĚlabychsiKOUpitZMRzlinu“.

Tatáž věta přeložená do španělštiny „Querría comprarme un helado.“ v promluvě zní takto: „queRRÍacomPRARmeunheLAdo“.

Slovníček

Základní výrazy

ČeskyŠpanělsky
Mluvíte anglicky? ¿Hablas inglés?
Nemluvím španělsky. No hablo español.
Nerozumím. No comprendo / entiendo.
Jak se to řekne španělsky? ¿Cómo se dice esto en español?
Nevím no sé
Ahoj hola
Dobrý den buenos días
Dobrý večer buenas tardes
Dobrou noc buenas noches
Na shledanou adiós, hasta luego
Dobrou chuť que aproveche / buen provecho
Na zdraví! ¡Salud!
Ano / Ne sí / no
Děkuji / není zač gracias / de nada
Prosím por favor
Promiňte perdone
S dovolením con permiso
Jak se máte? ¿Qué tal? / ¿Cómo está?
Mám se dobře. Estoy bien.
Kde je …? ¿Dónde está …?
Jak se dostanu do …? ¿Cómo llego al / a la …?
Kolik to stojí? ¿Cuánto cuesta? / ¿Cuánto vale?
Účet, prosím. La cuenta, por favor.
Peníze el dinero
Sleva el descuento
Tady / s sebou aquí / para llevar
Pane / paní / slečno el señor / la señora / la señorita
Velký / malý grande / pequeño
Více / méně más / menos
Starý / nový viejo / nuevo
Drahý / levný caro / barato
Dobrý / špatný bueno / malo
Teplý / studený caliente / frío
Vlevo / vpravo / rovně a la izquierda / a la derecha / derecho
Nahoře / dole arriba / abajo
Sever / jih el norte / el sur
Západ / východ el oeste / el este
Blízko / daleko cerca / lejos
Otevřeno / zavřeno abierto / cerrado
Vchod / východ la entrada / la salida
Zakázáno prohibido
Včera / dnes / zítra ayer / hoy / mañana
Autobus el autobús
Známky (poštovní) los sellos
Vstupenka /jízdenka el billete
Mapa el mapa
WC / toaleta los aseos / los baños
Muži / ženy los señores / las señoras nebo los caballeros / las damas
Pokoj el cuarto / la habitación
Klíč la llave

Místa (Lugares)

ČeskyŠpanělsky
Banka el banco
Bankomat el cajero automático
Bazén la piscina
Centrum el centro
Dům la casa
Hora la montaña
Hotel el hotel
Hrad el castillo
Jeskyně la cueva
Jezero el lago
Katedrála la catedral
Klášter el monasterio
Kostel la iglesia
Lékař el médico
Lékárna la farmacia
Les el bosque
Letiště el aeropuerto
Město la ciudad
Mešita la mezquita
Moře el mar
Most el puente
Muzeum el museo
Nádraží la estación
Náměstí la plaza
Nemocnice el hospital
ČeskyŠpanělsky
Obchod la tienda
Ostrov la isla
Palác el palacio
Park el parque
Pekárna la panadería
Penzion la pensión
Pevnost la fortaleza
Pláž la playa
Pohoří la sierra
Policie la policia
Pošta el correos
Pramen la fuente
Přístav el puerto
Radnice el ayuntamiento
Restaurace el restaurante
Řeka el río
Silnice la carretera
Směnárna la oficina de cambio
Supermarket el supermercado
Trh el mercado
Ulice la calle
Vesnice el pueblo
Věž la torre
Vyhlídka el mirador

Číslovky

1uno
2dos
3tres
4cuatro
5cinco
6seis
7siete
8ocho
9nueve
10diez
11once
12doce
13trece
14catorce
15quince
16dieciséis
17diecisiete
18dieciocho
19diecinueve
20veinte
30treinta
40cuarenta
50cincuenta
60sesenta
70setenta
80ochenta
90noventa
100ciento
1000mil
1000 000millón

Potraviny (Alimentos)

ČeskyŠpanělsky
Bageta / rohlík el pan
Cukr el azúcar
Čokoláda el chocolate
Džem la confitura
Hořčice la mostaza
Houby las setas
Hranolky las patatas fritas
Chléb el pan
Jogurt el yogur
Koláč el pay
Máslo la mantequilla
Máta la menta
Med la miel
ČeskyŠpanělsky
Ocet el vinagre
Olej el aceite
Omeleta la tortilla
Palačinka el panqueque
Pepř la pimienta
Rýže el arroz
Smetana la crema
Sůl la sal
Sušenky las galletas
Sýr el queso
Těstoviny la pasta
Vejce el huevo
Zmrzlina el helado

Maso (Carne)

ČeskyŠpanělsky
Hlemýžď el caracol
Hovězí la carne de res
Játra el hígado
Jehněčí la carne de cordero
Kachna la carne de pato
Klobása / párek la salchicha
Králík la carne de conejo
Krůtí la carne de pavo
Kuřecí la carne de pollo
ČeskyŠpanělsky
Řízek el escalope
Salám el salame
Skopové la carne de ovino
Slanina el tocino
Steak el bistec
Šunka el jamón
Telecí la carne de ternera
Vepřové la carne de cerdo
Zvěřina el venado

Zelenina (Verdura)

ČeskyŠpanělsky
Brambory las patatas
Brokolice el brócoli
Cibule la cebolla
Cizrna el garbanzo
Česnek el ajo
Čočka la lenteja
Fazole las judías
Hlávkový salát la lechuga
Hrášek el guisante
ČeskyŠpanělsky
Kukuřice el maíz
Květák la coliflor
Lilek la berenjena
Mrkev la zanahoria
Okurka el pepino
Paprika el pimiento
Rajče el tomate
Špenát la espinaca
Zelí la col

Ovoce (Fruta)

ČeskyŠpanělsky
Ananas la piña
Banán el plátano
Borůvka el arándano
Broskev el melocotón
Citrón el limón
Datle el dátil
Fík el higo
Granátové jablko la granada
Hrozny la uva
Hruška la pera
Jablko la manzana
Jahoda la fresa
ČeskyŠpanělsky
Kaštan la castaña
Malina la frambuesa
Mandle la almendra
Mango el mango
Meloun červený / žlutý la sandía / el melón
Meruňka el albaricoque
Oliva la aceituna
Ořech la nuez
Pistácie el pistacho
Pomeranč la naranja
Švestka la ciruela
Třešně las cerezas

Polévky (Sopas)

ŠpanělskyČesky
el gazpacho studená, z rozmixované zeleniny (rajče, okurka, česnek, paprika)
el caldo vývar
el salmorejo hustší varianta gazpacha (bez okurek a paprik)

Jídelní lístek (Menú)

ČeskyŠpanělsky
Předkrm el aperitivo
Salát la ensalada
Dezert el postre
Dušené estofado
Grilované a la parrilla
Pečené asado
Smažené frito
Uzené ahumado
ČeskyŠpanělsky
Vařené cocido
Pikantní (pálivý) picante
Sladký / slaný dulce / salado
Snídaně el desayuno
Oběd el almuerzo
Večeře la cena
Vegetariánské vegetariano
Bez lepku sin gluten

Nápoje (Bebidas)

ČeskyŠpanělsky
Čaj černý / zelený el té negro / verde
Čaj ovocný / bylinkový el té de frutas / de hierbas
Džus el zumo
Káva černá el café solo
Káva s mlékem el café con leche
Limonáda la limonada
ČeskyŠpanělsky
Mléko la leche
Pivo la cerveza
Víno červené / bílé / růžové el vino tinto / blanco / rosado
Víno sladké / suché el vino dulce / seco
Voda neperlivá / perlivá el agua sin gas / con gas
S ledem / bez ledu con hielo / sin hielo

Ryby a mořské plody (Pescado y los mariscos)

ČeskyŠpanělsky
Ančovička la anchoa
Ďas mořský el rape
Hejk (mořská štika) la pescadilla
Humr el bogavante
Chobotnice el pulpo
Kalamáry / oliheň los calamares
Krab el cangrejo
Krevety los camarones
Losos el salmón
Makrela la caballa
Mečoun el pez espada
Mořský jazyk el lenguado común
Mořský okoun
(mořský vlk, mořčák evropský)
la lubina
Mušle (slávka jedlá) la concha
Parmice nachová el salmonete de fango
ČeskyŠpanělsky
Platýs el lenguado
Pražma královská (mořan zlatý) la dorada
Pstruh la trucha
Rejnok el batoideo
Sardinka la sardina
Sépie la sepia
Sleď el arenque
Škeble la almeja
Šproty los espadines
Štika la merluza
Treska el bacalao
Tuňák el atún
Úhoř la anguila
Ústřice la ostra

Autorkou textu je Kamila Rusnoková, všechna práva na použití jakékoliv části textu vyhrazena. Případné připomínky můžete zaslat na e-mail petr@mundo.cz.

Vydejte se do Pyrenejí v dobré partě

Leťte do Andalusie v dobré partě

Vážíme si vašeho soukromí

Pomocí cookies analyzujeme návštěvnost, přizpůsobujeme obsah a reklamy podle vašich potřeb. Kliknutím na „Přijmout“ vyjadřujete souhlas s tím, že cookies používáme.