Historie Auvergne

Galové

Na území dnešního francouzského regionu Auvergne se ve starověku usídlil keltský (galský) kmen Arverni, podle něhož se region dnes jmenuje. Byl to jeden z nejmocnějších keltských kmenů s centrem ve velké pevnosti Gergovia, která ležela blízko dnešního města Clermont-Ferrand. Místo, kde pevnost dříve stála, není zcela jisté, ale nejspíš se jedná o vesnici La-Roche-Blanche v departementu Puy-de-Dôme.

Vercingetorix a Římané

Významnou postavou francouzských dějin, lze říci jedním z prvních „francouzských“ hrdinů, se stal Vercingetorix, vůdce z kmene Arverni, který sjednotil Galy v boji proti římskému vojsku Julia Casara. Vercingetorix překvapivě zvítězil v bitvě u Gergovie v roce 52 př. Kr., ztratil však přitom mnoho mužů, včetně šlechticů. Caesar využil vnitřních sporů mezi Galy a v následující bitvě u Alesie ve stejném roce zvítězil a Galii podrobil. Tato bitva znamená konec dominance Keltů na území dnešní Francie. Vercingetorix byl v bitvě zajat, dalších pět let držen v zajetí a v roce 46 př. Kr. v rámci Caesarova triumfu vezen ulicemi Říma. Poté byl na Caesarův rozkaz popraven (uškrcen).

Dnes je známý hlavně díky Caesarovu dílu Zápisky o válce galské. Vercingetorix byl jeden z prvních vojevůdců, který prováděl taktiku spálené země, když pálil města, aby Římanům chyběly zdroje potravy. Jeho postava se objevuje i v kreslených příbězích o Asterixovi a Obelixovi. V 19. století začal být ve Francii glorifikován hlavně díky Napoleonovi III. a historikům, kteří oslavovali keltskou éru.

Středověk

Od roku 999 do roku 1003 n. l. byl papežem místní teolog a učenec Gerbert z Aurillacu pod jménem Sylvestr II., vůbec první svatý otec francouzského původu. Region Auvergne patřil postupně různých feudálním pánům, k francouzskému království ho připojil král Filip II. August v roce 1210. V letech 1337 až 1453 probíhala ve Francii stoletá válka proti Anglii. V roce 1348 zde řádila morová epidemie označovaná jako Černá smrt. V roce 1360 se Auvergne stala vévodstvím.

Novověk a francouzská revoluce

V 16. století se ve Francii prosazoval protestantismus, ale méně přístupné hornaté oblasti Auvergne zůstaly převážně katolické. Mezi protestanty (hugenoty) a katolíky dlouho zuřily náboženské války. V 17. a 18. století rostla královská moc na úkor moci místní šlechty a probíhal návrat ke katolicismu, zejména za kardinála Richelieu.

V roce 1789 svrhla království Velká francouzská revoluce. V roce 1793 nařídil George Couthon, rodák z Auvergne a člen Výboru veřejného blaha, demolici zvonic kostelů v rámci usilování o rovnost. Kněží, kteří nesouhlasili, utekli do lesů.

20. století

Když byla Francie poražena nacistickým Německem, byla rozdělena na dvě části – sever okupovalo Německo, jih se stal „svobodnou zónou“ pod vedením maršála Pétaina, který byl slavným vítězem bitvy u Verdunu za první světové války, nyní se však stal prakticky kolaborantem. Hlavním městem jižní části se stalo v letech 1940 až 1944 prosperující lázeňské město Vichy, které leží v Auvergne. Důvodem byla existence přímého železničního spojení do Paříže (tzv. „Thermal Express“), moderní telefonní linky a množství hotelů, které se zde nacházely a mohly být zabrány a využity jako vládní budovy. Svou roli sehrála také blízkost demarkační linie oddělující okupovanou a neokupovanou část Francie. Vichy dostalo přednost před městy jako Marseille, Toulouse či Clermont-Ferrand.

V poválečném období výrazně zasáhly do dějiny Francie ještě dva rodáci z regionu Auvergne. V roce 1969 se prezidentem stal Georges Pompidou narozený ve zdejším regionu Cantal, v roce 1974 potom Valéry Giscard d´Estaing z departmentu Puy-de-Dôme.

Autorem textu je Petr Želiezko, všechna práva na použití jakékoliv části textu vyhrazena. Případné připomínky můžete zaslat na e-mail petr@mundo.cz.

Vážíme si vašeho soukromí

Pomocí cookies analyzujeme návštěvnost, přizpůsobujeme obsah a reklamy podle vašich potřeb. Kliknutím na „Přijmout“ vyjadřujete souhlas s tím, že cookies používáme.