Portree

Portree můžete navštívit v rámci zájezdu Skotsko a ostrov Skye
Portree je největším městem na ostrově Skye. Najdeme zde malebný přístav pro menší rybářské lodě lemovaný pestře malovanými domky. Původně se městečko jmenovalo v galském jazyce Port Righ (Královský přístav). Toto pojmenování získalo patrně proto, že zde v roce 1540 během své návštěvy král Jakub V. smířil místní znepřátelené rody. Část obyvatel zde dodnes mluví skotskou gaelštinou - jazykem keltské větve indoevropské jazykové rodiny, který je příbuzný irštině. Za městem tvoří útesy působivou kulisu, která byla několikrát využita pro natáčení filmů (např. Jak ukrást nevěstu).