Zajímavosti a památky Jižního Kypru

Lefkosia (Nicosia) - Lemesos (Limassol) - Larnaca (Larnaka) - Pafos - Agia Napa - Lefkosia (Lefkoşa) - Ammochostos (Famagusta) - Kyreneia (Girne)

Lefkosia (Nicosia)

Dvojí názvy měst na Kypru pochází z doby, kdy ostrov ovládali Lusignané. Ti nebyli schopní některé řecké výrazy vyslovit, a tak si vytvořili své vlastní, které byly víceméně překladem původních řeckých názvů.

Lefkosia byla ve starověku známá jako Ledra a hlavním městem se stala v dobách Byzantské říše. Současné město je ohraničeno benátskými hradbami z 16. století a je rozděleno na dvě části tzv. Zelenou linií. Hlavní nákupní třída Lidra je v polovině přetnutá hraničním přechodem (ten byl otevřen až v roce 2008, do té doby nebyla severní a jižní část průchozí).

Zajímavou informací je, že se v Lefkosii zdarma pořádají procházky městem. Probíhají každé pondělí, čtvrtek a pátek a každý den mají jiný program. Sraz je vždy u informačního centra ve čtvrti Laiki Geitonia.

Muzea a památky

Kyperské archeologické muzeum - exponáty představují nejzajímavější období kyperské historie, tzn. od neolitu po konec Byzance. Nachází se na ulici Mouseiou 1.

Byzantské muzeum a galerie - zde je ke zhlédnutí více než 200 ikon, které pochází z doby od 9. do 19. století. V galerii můžete vidět umění 19. a 20. stol., kromě řeckých malířů jsou zde i obrazy od Nikolase Poussina, Eugena Delacroix a dalších. Muzeum se nachází v areálu sídla patriarchy.

Muzeum kyperské numismatiky - najdete jej v prostorách Kyperské národní banky a mapuje vývoj kyperské měny od 6. století př. n. l. až do dneška. Stojí za vidění.

Vstupní brána Famagusta - je jednou ze tří bran v benátském opevnění, dnes se využívá k výstavním účelům.

Laiki Geitonia (Tradiční čtvrť) - jedna z nejstarších částí Lefkosie, ve zdejších úzkých uličkách najdete spoustu tradičních taveren a obchůdků se suvenýry.

Vyhlídková věž na ulici Ledra - v 11. patře budovy Debenhams byla vybudována vyhlídková plocha s muzeem o historickém vývoji Lefkosie. Město je odsud vidět jako na dlani a z výšky ani nepoznáte, kudy přesně ona Zelená linie vede.

Kostel Panny Marie Chrysospiliotisy (ze Zlaté jeskyně) - nachází se 11 km jihozápadně od Lefkosie a je to výjimečný kostel tím, že byl v raně křesťanském období postavený v jeskyni.

Lemesos (Limassol)

Je druhým největším kyperským městem. Dříve leželo mezi dvěma antickými městskými státy: na východě to byl Amathous a na západě Kourion. Město založil v roce 1191 král Richard Lví srdce. Dnes je Lemesos hlavním kyperským přístavem a orientuje se sem většina místní výroby vína. Je také největším turistickým centrem. Je známý i díky svým bujarým karnevalům a Festivalu vína.

I v Lemesosu se pořádají procházky městem zdarma, začínají každé pondělí v 10:00 před informačním centrem na ulici Spyrou Araouzou 115.

Středověký hrad - pochází ze 13. století a najdete ho poblíž hlavního přístavu (neboli na konečné zastávce městských autobusů). Legendy praví, že se na původním hradě nechal oddat Richard Lví srdce s Berengarií Navarrskou v roce 1191. V prostorách hradu je umístěno Kyperské středověké muzeum.

Park se sochami - na promenádě u mořského pobřeží je dlouhý městský park, který je ozdoben 16 sochami různých sochařů. Je to pozůstatek výstavy, která zde probíhala v letech 1999-2001.

Kourion - je velmi dobře zachovalý antický areál, leží asi 19 km od Lemesosu směrem na Pafos a dostanete se sem jen autem. Ve velmi dobrém stavu se nachází stadion, divadlo, mozaikové podlahy a raně křesťanské kostely.

Apollónův chrám - nalézá se asi 3 km od Kourionu směrem na Pafos. Celý okrsek zahrnuje mnoho starověkých budov, samotný Apollónův chrám byl částečně rekonstruován.

Amathous – antické město, podle řecké mytologie zde antický hrdina Theseus zanechal těhotnou Ariadné, aby se o ni postaraly místní ženy. Byly tady nalezeny dvě největší vázy světa, z nichž jedna je dnes v Louvru.

Krasochoria – v překladu vesnice, kde se vyrábí víno. Nachází se severně od Lemesosu už na úpatí pohoří Troodos. Víno se zde vyrábí tradičním způsobem a v každé vesnici mají své vlastní malé vinařské muzeum.

Larnaca (Larnaka)

Larnaca je město, které nebylo před tureckou invazí v roce 1974 příliš významné. Většina uprchlíků ze severu se však usadila právě zde, byl vybudován přístav a mnoho hotelů a Larnaca se stala jedním z hlavních turistických cílů. Město stojí na místě původního starověkého města Kition. To bylo mimo jiné rodiště antického filozofa Zenona, zakladatele stoicismu, a také místem, kde zemřel Lazar, kterého Ježíš Kristus vzkřísil z mrtvých.

V Larnace se také můžete zúčastnit procházky městem zdarma, a to každou středu a pátek do 10:00, začíná se u informačního centra blízko přístavu.

Kostel svatého Lazara - pochází z 9. století. Svatý Lazar přišel na Kypr poté, co jej Ježíš vzkřísil z mrtvých a apoštolové Barnabáš a Pavel jej zde vysvětili na episkopa (biskupa). Jeho hrobka je viditelná pod oltářem.

Kition - téměř v centru města najdete vykopávky starověkého Kitionu datovaného do 13. století př. n. l. Bylo zde objeveno kyklopské zdivo a komplex pěti chrámů. Ve starověku se jednalo o velmi důležité obchodní středisko. V rámci této lokality se nachází i malé muzeum s předměty nalezenými v Kitionu.

Středověká pevnost - nachází se na konci promenády (přesně na opačné straně než přístav). Dnešní podoba pevnosti pochází z dob osmanské nadvlády a byla postavena k ochraně vjezdu do přístavu. Dnes slouží jako středověké muzeum.

Finikoudes - je hlavní městská promenáda okolo stejnojmenné pláže. Je lemována palmami (řecky finikes). Podél cesty jsou vybudovány velké hotelové komplexy, nachází se zde i hlavní autobusová zastávka a také socha filozofa Zenona.

Akvadukt Kamares - pochází z 18. století, dodnes se dochovalo velké množství jeho oblouků. Až do roku 1939 přiváděl do Larnacy vodu ze zdroje vzdáleného více než 9 km.

Slané jezero - když na Kypr přiletíte, slané jezero téměř jistě uvidíte. Když už ne ze vzduchu, tak minimálně při cestě z letiště do Larnaky budete projíždět okolo něj. Jezero je velmi vzácný hydrobiotop, protože je zastávkou milionů stěhovavých ptáků na cestě z Evropy do Afriky a naopak. Pro turisty je atraktivní především tím, že zde žijí plameňáci.

Pafos

Historické jádro města Pafos bylo zapsáno na Seznam památek UNESCO. Ve starověku byl Pafos hlavním městem ostrova a podle mytologie se nedaleko odtud narodila bohyně lásky Afrodita, na sever od města dokonce i měla své lázně. Dnes je Pafos malým městečkem s velmi malebným přístavem, promenádou a středověkou pevností. V letní sezoně je oblíbenou turistickou destinací. Pokud zde budete, určitě navštivte archeologickou lokalitu.

V Pafosu jsou organizovány procházky městem každý čtvrtek, začátek vždy od informačního centra na ulici Gladstonos 3.

Katakomby sedmi Makabejských - nachází se na Leoforos Agiou Pavlou a jedná se o komplex hrobů z helénistického období. Tyto prostory v zemi byly využívány i jako židovská synagoga a později pro křesťany jako místa pro pohřbívání. Nad katakombami roste posvátný strom, který je ověšený stužkami symbolizujícími prosby věřících.

Starověká pevnost - stejně jako u ostatních přímořských měst, je i v Pafosu pevnost vybudována u přístavu, aby tak chránila jeho vjezd do něj. Je postavena na ostrůvku a uvnitř je expozice o středověkém městě.

Archeologický park - Pafos je velmi významné a velmi dobře zachované starověké město, jak dokazuje tento park. Nejznámější jsou zde mozaiky, které najdete v domě Dionýsově, Theseově a Orfeově. Mozaiky jsou datovány do doby mezi 2. a 5. stoletím n. l. a byly objeveny místním farmářem v roce 1962. Dominantou, i když ze současnosti, je maják tyčící se na nejvyšším vrcholku okrsku.

Královské hrobky - se sice jmenují královské, ale nikdy zde žádný král pohřben nebyl. Jedná se o celý soubor podzemních hrobek, které jsou zpřístupněné, a ty nejbohatší vypadají jako posvátný chrám vybudovaný pod zemí.

Afroditiny lázně - nachází se 48 km severně od Pafosu na výběžku Akamas. Jsou součástí krásného národního parku, který je pojmenován podle trojského hrdiny Akamanta, syna athénského Thesea, který sem přijel po Trojské válce. Podle legendy se Afrodita chodila koupat do zdejšího jezírka a zde také potkala svého milence Adonise.

Petra tou Romiou - místo Afroditina zrození. Podle mytologie se narodila z mořské pěny právě zde. Je to místo s úžasnými přírodními scenériemi (skály tyčící se z moře) a nachází se asi 25 km od Pafosu směrem na Lemesos.

Agia Napa

Toto město tvoří společně s Protarasem řeckou část bývalého okresu Ammochostos. Tvoří nejvýchodnější část Kyperské republiky a díky svým zlatým písečným plážím a spoustě možností noční zábavy patří mezi vyhledávaná turistická střediska. Okolní oblast je hlavním producentem brambor.

Procházky městem zdarma jsou organizovány každé pondělí a pátek od informačního centra na ulici Leoforos Kryou Nerou 12.

Národní park Mys Greko - kdysi zde stávala svatyně bohyně Afrodity, dnes už je to pouze skalnatá země, kde však na jaře roste 36 různých druhů orchidejí.


Zajímavosti a památky Severního Kypru

Lefkosia (Lefkoşa)

Lefkosia je dnes rozdělena na dvě části a ve městě samotném se nachází hraniční přechod. Turci dnes okupují větší a historicky významnější část hlavního města ostrova. Problém je však v tom, že se památkám nedostává potřebné ochrany, a tak zejména ty křesťanské pozvolna chátrají.

Kyreneiská brána - je jednou z původních tří bran benátského opevnění a jmenuje se podle města Kyreneia, kam brána směřuje. Dnes je používána jako informační centrum.

Městská tržnice - nachází se přesně ve středu města, aby sem měli všichni stejně blízko. Je to vůbec první fungující tržnice v Lefkosii. Dnes je otevřená pouze o víkendu. Můžete zde koupit téměř cokoliv od koření, ovoce a zeleniny přes sladkosti, vajíčka atd.

Mešita Selimyie (Katedrála svaté Sofie) - tato stavba je považována za jednu z historicky nejdůležitějších na Kypru. Byla postavena ve 13. století a představuje jeden z krásných příkladů francouzské gotiky. V katedrále se nachází hrobky králů a kyperští králové z dynastie Lusignanů zde byli korunováni. Během osmanské nadvlády byla katedrála přeměněna na mešitu.

Velký dvůr - je asi nejdůležitější osmanskou stavbou. Vznikla v 70. letech 16. století. Dvůr byl postaven k ubytování vzácných návštěv, které na Kypr přijížděly. Dnes jsou zde obchody se suvenýry.

Benátský sloup - nachází se na náměstí Sarayönü. Byl sem převezen Benátčany ze Salamíny, kteří tak demonstrovali svou nadvládu na ostrově. Za Osmanské říše byl sloup stržen a v roce 1915 jej opět vztyčili Britové.

Ammochostos (Famagusta, Gazimağusa)

Ammochostos bylo nejbohatší středověké město na Kypru, především díky své poloze směrem na Blízký východ. Stará tradiční část města se nachází uvnitř hradeb a najdeme zde velkou spoustu mešit, ale i křesťanských kostelů. Ty jsou však většinou v dezolátním stavu. Kostely, které nebyly přeměněny na mešity, v turecké části Kypru většinou chátrají.

Hradby - jsou nejlépe dochovanými benátskými hradbami ve Středomoří. Měří po obvodu 3,5 km. Původně měly jen dvě brány – jednu z vnitrozemí a jednu z moře. Na mnoha místech jsou viditelné dělové koule pocházející z doby, kdy byla Famagusta na konci 16. století ostřelována osmanskými Turky.

Citadela - jedna z věží se jmenuje Othellova a je považována za místo, kde žárlivý Othello zabil svou ženu Desdemonu (Shakespeare o místě vraždy mluví jen obecně „v přístavu na Kypru“).

Katedrála svatého Mikuláše - byla postavena na začátku 14. století francouzskými architekty, za vzor jim sloužila katedrála v Remeši. V této katedrále se ve 13. a 14. století nechávali kyperští králové korunovat za krále Jeruzaléma (království však existovalo jen na papíře).

Město duchů - Famagusta je také známá oblastí, která byla před invazí turisticky velmi oblíbená. Stavěly se zde obrovské moderní hotelové komplexy a přijížděla sem bohatá klientela ze západu. Po roce 1974 byla však tato oblast oplocena a ponechána svému osudu. Můžete se sem přijet podívat, ale nesmí se zde fotit a budou vás na každém kroku hlídat vojáci. Ještě dnes je všechno opuštěno tak, jak odsud řečtí obyvatelé města v srpnu roku 1974 odešli. Takže najdete na ulici dětské jízdní kolo, rozestlanou postel atd. Opravdové město duchů.

Salamis - leží asi 10 km severně od Famagusty a jedná se o zbytky starověkého města z 11. století př. n. l. Z původního města jsou odkryty jen nevýrazné části, a protože Turci se o starověké památky příliš nestarají, naleziště je zarostlé plevelem a příležitostně zde dokonce i cvičí turecké vojsko.

Kyreneia (Girne)

Má dnes asi jen 6 000 obyvatel. Ve starověku byla jedním z městských států a ve středověku velmi dobře opevněným přístavem. Turecká vojska se v roce 1974 vylodila asi 6 km západně od města, dnes na tomto místě stojí památník.

Bellapais – opatství ležící jihovýchodně od Kyreneii, nádherná ukázka francouzské gotiky. Augustiniánské opatství bylo založeno v roce 1187, po vpádu Osmanských Turků bylo přetvořeno na pravoslavný klášter a dnes už jen chátrá.

Středověký hrad - byl postaven pravděpodobně Byzantinci v 7. století. Uvnitř hradu je i muzeum, kde můžete spatřit vrak nejstarší známé obchodní lodi světa. Potopila se před 2 300 lety a nalezena byla až v 70. letech 20. století těsně pod Kyreneií. Plachetnice vyplula z ostrova Samos a dělala zastávky na Kosu a Rhodu. Bylo v ní naloženo 400 amfor s vínem, 29 ručních mlýnů na obilí a více než 9 000 mandlí.

Autorkou textu je Michaela Smékalová, všechna práva na použití jakékoliv části textu vyhrazena.

Vážíme si vašeho soukromí

Pomocí cookies analyzujeme návštěvnost, přizpůsobujeme obsah a reklamy podle vašich potřeb. Kliknutím na „Přijmout“ vyjadřujete souhlas s tím, že cookies používáme.