Výlety do okolí Jeruzaléma

Ein Kerem a nemocnice Hadassa - Lifta, Beit Zeyim a Motza - Nábí Músá a Wádí Qelt

Vzhledem k tomu, že se Jeruzalém nachází v samotném srdci Izraele, je velmi snadné odtud vycestovat téměř kamkoliv (a to jak po Izraeli, tak i po Palestinských územích). Nejsnadnější dopravu mimo město představují autobusy. Většina jich vyjíždí z Hlavního autobusového nádraží (Tachana merkazit) na Jaffské ulici. Na Západní břeh (například do Betléma či Ramalláhu) se dostanete z hlavního arabského nádraží, které se nachází nedaleko Damašské brány. Uvádíme zde pouze krátké výlety do nejbližšího okolí Jeruzaléma.

Leťte do Izraele a Palestiny v dobré partě

Ein Kerem, nemocnice Hadassa

Ein Kerem je víceméně stále součástí Jeruzaléma, tudíž se sem snadno dostanete městskou dopravou (39, 35, 28, 28a - autobusy staví před Hlavním autobusovým nádražím). Ein Kerem byl dle archeologických nálezů poprvé obydlen již v době bronzové. Dle křesťanské tradice se na tomto místě měl narodit Jan Křtitel a dále se zde také měla setkat Ježíšova matka Marie s matkou Jana Křtitele Alžbětou. Po staletí byla oblast cílem mnoha křesťanských poutníků a dnes zde najdete velké množství kostelů. Každoročně sem zamíří statisíce křesťanů z celého světa.

Návštěvu Ein Kerem můžete začít v samotném centru v katolickém kostele Svatého Jana Křtitele (Church of St. John Baharim). Kostel byl původně vystaven na základech byzantské a křižácké kaple. Uvnitř kostela se nachází údajné místo narození Jana Křtitele. Kostel najdete snadno díky jeho vysoké čtvercové věži v ulici Shvil Hachoma. Pro zajímavost poté můžete zavítat také do řeckého ortodoxního kostela Jana Křtitele, který se nachází v ulici Oren (od katolického kostela se vydáte zpět na hlavní třídu Ein Kerem a budete pokračovat ulicí Oren, kolmou k hlavní třídě).

Po ulici Simtat Hamaayan dojdete k Mariině pramenu. Dle tradice se zde Marie měla napít vody, když cestovala za Alžbětou. Cestou k pramenu narazíte na bezpočet malebných kaváren a restaurací, kde se můžete občerstvit a dopřát si odpočinek. Nedaleko pramene se nachází kostel Navštívení. Právě zde měla Marie navštívit rodiče Jana Křtitele. Kostel je dominantní svou věží a také pestrou mozaikou, která zobrazuje právě návštěvu Marie. Podobně také interiéry celého kostela jsou velmi zdobné a pestré. V této části Ein Kerem je dále k vidění klášter Moscovia či klášter Svatého Vincenta.

Pokud by vás již návštěvy kostelů omrzely, můžete se vydat uličkami této jeruzalémské vesničky. Ein Kerem se stal v posledních letech centrem izraelských umělců a narazíte tady i na mnoho uměleckých galerií. Mimo jiné se vesnička stala také centrem odpočinku obyvatel Jeruzaléma, kteří sem jezdí do kaváren, restaurací a barů. Po návštěvě Ein Kerem se dále můžete vydat autobusem (27, 28) k nemocnici Hadassa, údajně jedné z nejlepších nemocnic na světě. Přestože návštěvy nemocnic nejsou příliš lákavou nabídkou, zde naleznete jedinečnou synagogu s vitrážemi, které zhotovil sám Marc Chagall. Motivem vitráží se stalo žehnání Jákoba svým dvanácti synům, kteří se postavili do čela dvanácti kmenů Izraele.

Lifta, Beit Zeyim, Motza

Lifta je dnes součástí Jeruzaléma a je jedinou původně palestinskou vesnicí v západní části Jeruzaléma, jež se zachovala do dnešní doby. Přestože je vesnice již několik desítek let zcela opuštěna, trosky místních domů rozhodně stojí za návštěvu. Do Lifty se dostanete snadno pěšky od Hlavního autobusového nádraží. Půjdete směrem k výjezdu z města (směr Tel Aviv), po pravé straně přejdete pěší most. Zde již uvidíte zbytky arabských obydlí, které dříve tvořily tuto vesnici. Obyvatelé byli z vesnice vyhnáni během války za nezávislost a mnoho z nich jich bylo taktéž zabito (podobný osud měla většina palestinských vesnic v této oblasti). Dnes tak lze pouze obdivovat a představovat si původní krásu klasických arabských domů.

Pokud se vydáte po cestě směrem dolů, napojíte se na turistickou cestu, jež vás zavede až do malebné vesničky Beyit Zeit. Tento mošav, nesoucí název Dům oliv (hebrejsky Beit Zeyit), byl založen původně imigranty z východní Evropy. Dnes mošav nabízí příjemné bydlení na okraji velkoměsta v prostředí Jeruzalémského lesa. Můžete zde navštívit například zdejší dinosauří park či se projít kolem vodní nádrže. Za návštěvu však rozhodně stojí zdejší vyhlášená kavárna Derech Hagefen. Restauraci najdete ve stejnojmenné ulici a poznáte jí díky nepřebernému množství květin, které jí obklopují. Ke kavárně patří nádherná zahrada s jezírkem, kde si zcela jistě vychutnáte svou kávu. Taktéž zdejší pokrmy rozhodně stojí za ochutnání.

Nedaleko mošavu Beit Zeyit leží Motza, místo hojně navštěvované především židovskými turisty. Do Motzy se dostanete z Beit Zeyit snadno pešky, leží necelé dva kilometry od centra mošavu (směr k dálnici na Jeruzalém). Motza se stala v první polovině 20. století zastávkou mnoha židovských poutníků a taktéž centrem sionistů. Dle tradice zde měl Theodor Herzl zasadit strom během své návštěvy Svaté země. Pro poutníky a cestovatele zde byl již v 19. století vystavěn hotel, dnes znám jako Yallin House. Součástí domu byla taktéž synagoga, vystavěná v roce 1871. Budova dnes slouží jako synagoga a je zpřístupněna veřejnosti. V druhé polovině 20. století zde také došlo k archeologickým vykopávkám a byly nalezeny předměty datující se do období druhého židovského chrámu. Kromě historie v Motze můžete obdivovat také krajinu. Zpět do Jeruzaléma se dostane autobusem č. 154, který staví vedle dálnice na Jeruzalém.

Nábí Músá a Wádí Qelt

Wádí Qelt a Nábí Músá jsou ideálními výlety pro milovníky turistiky. Zatímco výlet do Nábí Músa je kratší výlet, který s přehledem zvládnete za dopoledne, Wádí Qelt vyžaduje celodenní výlet a to pouze pro zdatné chodce. Obě dvě destinace se nachází u hlavní silnice vedoucí k Mrtvému moři (cca 20 minut cesty od Jeruzaléma). Z Hlavního autobusového nádraží můžete jet linkami 961 či 486. Řidiče poproste, aby vám zastavil u Nábí Músá (jinak byste stanici snadno mohli přejet). Ze stanice se vydejte po úzké silnici vedoucí směrem k Wádí. Po pár metrech již budete mít destinaci na dohled. Jedná se o bílo-zelenou budovu s mešitou v tradičním arabském stylu.

Místo bylo po staletí jedním z hlavních poutních míst palestinských muslimů a i dnes je hojně navštěvováno zdejší muslimskou komunitou. Původní stavbu nechal vystavět mamlúcký sultán Bajbars v roce 1269 na počest proroku Mojžíšovi (arabsky Nábí Músá), který měl být dle tradice pohřben na tomto místě. Jeho hrob najdete dnes právě v místní mešitě. V okolí komplexu se rozkládá muslimský hřbitov, a pokud si vylezete na menší kopec za hřbitovem, naskytne se vám nádherný výhled do Judské pouště. Z Nábí Músá se dostanete zpět opět pomocí autobusu z hlavní silnice.

Pokud popojedete jednu stanici zpět směrem na Jeruzalém, dostanete se k židovské osadě Mitzpe Jericho. Odtud se můžete vydat po silnici směrem na vyhlídku (od hlavní silnice se vydáte vlevo a budete pokračovat na rozcestí, kde taktéž zabočíte doleva) na Wádí Qelt. Vyhlídky poznáte i díky čekajícím beduínským obchodníkům, kteří se vám jistě budou snažit prodat alespoň malý suvenýr. Z vyhlídky uvidíte celou pouštní oázu a údolí Wádí Qelt, které se táhne až do Jericha. Pokud se vydáte po cestě směrem do údolí, narazíte na beduínské domy a první pozůstatky římského akvaduktu.

Wádí Qelt je v současné době vyhlášeno za národní park a je unikátní svou faunou a flórou. Zároveň zde také najdete velké množství památek, kde nejstarší archeologické nálezy se datují až do 2. století př. n. l. Nejzachovalejší jsou dnes pozůstatky římského akvaduktu, které se táhnou podél celého údolí a jejichž část byla obnovena, tudíž se během své cesty můžete kdykoliv osvěžit v tekoucí vodě. Od římského akvaduktu nedaleko beduínského obydlí se dejte po cestě podél zdejší říčky (hebrejsky Nahal Prat). Cesta vás přivede až k mostu. Most přejděte a dostanete se do nejkrásnější části celého údolí.

Místní vodopády a malá jezírka vám jistě dopřejí mile osvěžení (nezapomeňte si tedy sebou na výlet plavky). Odtud pak pokračujte po stále značené cestě. Přibližně po dvou hodinách byste měli dojít ke klášteru Sv. Jiří. Původní klášter byl vystavěn již v 5. století řeckou ortodoxní církví. Dle křesťanské tradice se právě na tomto místě měl zdržovat prorok Eliáš. Klášter byl později zničen a k jeho obnově došlo až koncem 19. století. Od kláštera vystoupejte po strmé cestě zpět na silnici, která vás přivede k hlavní silnici vedoucí na Jeruzalém. Pokud již budete unavení, můžete si stoupnout některé z kolemjedoucích aut.

Autorkami textu jsou Marie Fritzová a Michaela Ježová, všechna práva na použití jakékoliv části textu vyhrazena.

Leťte do Izraele a Palestiny v dobré partě

Vážíme si vašeho soukromí

Pomocí cookies analyzujeme návštěvnost, přizpůsobujeme obsah a reklamy podle vašich potřeb. Kliknutím na „Přijmout“ vyjadřujete souhlas s tím, že cookies používáme.