Jazyky v Ománu, česko-arabský slovník

Arabština - Další jazyky v Ománu - Slovníček

Česko-arabský slovník (on-line překladač)

Arabština

Většina obyvatel Ománu hovoří arabsky. Arabský svět však zahrnuje obrovskou oblast od Mauretánie až právě po Omán, a proto není divu, že se kulturně i jazykově jeho jednotlivé oblasti od sebe liší. Oficiálně je jazykem všech arabských zemí spisovná arabština, která vychází z egyptského nářečí. Ve skutečnosti je ale jazyk obyvatel například Maroka a Ománu natolik odlišný, že si tito lidé navzájem nerozumí. Ománský dialekt je blízký dialektu ostatních zemí Perského (v Ománu se ovšem říká Arabského) zálivu, tedy Spojeným arabským emirátům, Saudské Arábii, Kataru a Bahrajnu. Naprostá většina lidí ovšem ovládá i spisovnou egyptskou arabštinu, která se učí ve školách a mluví se jí ve sdělovacích prostředcích.

Leťte do Ománu v dobré partě

Samotná arabština je semitský jazyk. Její gramatika i výslovnost jsou výrazně odlišné od jazyků indoevropských, mezi které patří i čeština. Arabština má i své specifické písmo, které se píše zprava doleva. V psaném projevu se zapisují pouze souhlásky a dlouhé samohlásky. Jeden a tentýž nápis lze tedy často přečíst různým způsobem v závislosti na kontextu. I samotné arabské hlásky neodpovídají hláskám používaným v evropských jazycích. Jakýkoli přepis arabských jmen a názvů do latinky je tedy z principu nepřesný. Nejčastěji se používá přepis podle anglické výslovnosti, popřípadě přepis, který bude nejvíce odpovídat výslovnosti české. A tak nelze jednoznačně rozhodnout, zda je správné psát název centrální čtvrti hlavního města jako Muttrah, nebo jako Matrá. Obojí je zkrátka stejně špatně.

Pro zápis čísel nepoužívá arabština naše číslice paradoxně zvané arabské. Používá číslice indické, které se od našich liší. Číslice se ovšem píší ve stejném pořadí jako v Evropě, tedy číslice vyšších řádů vlevo. Při samotném procesu psaní čísla s větším počtem číslic ovšem Arab postupuje stejně jako při psaní textu, tedy zprava doleva. Má-li tedy Arab napsat číslo sto třicet dva, napíše nejprve napravo dvojku, pak nalevo od ní trojku, a nakonec na levý okraj jedničku. Výsledek pak vypadá podobně, jako kdyby číslo napsal Evropan.

Další jazyky v Ománu

Díky velikému množství cizinců, kteří přijeli do Ománu za prací, je naprosto běžným dorozumívacím jazykem i angličtina. Mnoho přistěhovalců v Ománu hovoří stále svým mateřským jazykem, a tak lze často zaslechnout i jazyky jako hindí, malalajština či filipínština. Stala se i úsměvná příhoda, kdy jsme na vnitrostátní ománské letecké lince byli upozorněni, že personál hovoří arabsky, anglicky, thajsky a česky.

Malý česko-arabský slovník

Abeceda a výslovnost

Název písmene Čtení a poznámky Arabsky
Alef A nebo Á, pokud prodlužuje hlásku ا باب
Be B ب ببب
Te T ت تتت
Se (The) S ث ثثث
Džím ج ججج
He H (jemné hrdelní vydechnutí) ح ححح
Che Ch خ خخخ
Dál D د بدب
Zál Z (přes zuby) ذ بذب
Re R ر برب
Ze Z ز بزب
Sín S س سسس
Ším Š ش ششش
Sád S (tvrdé, přes patro z hrdla) ص صصص
Dád D (tvrdé, přes patro z hrdla) ض ضضض
Ta T (tvrdé T) ط ططط
Za Z (tvrdé Z) ظ ظظظ
´Ain ´ (Slabší zachrčení francouzského R) ع ععع
Ghain GH (Hrdelní zachrčení na způsob francouzského R) غ غغغ
Fe F ف ففف
Qáf Q (někdy i hrdelní) ق ققق
Káf K ک ککک
Lám L ل للل
Mím M م ممم
Nún N ن ننن
Wáw V nebo U, pokud prodlužuje hlásku و بوب
He (He havaz) H ه ههه
J nebo Í, pokud prodlužuje hlásku ی ییی
Hamza Ráz, glotální závěrka ء

Některá písmena, zejména T, S, Z, D mají více znaků. Ačkoliv na to naše uši nejsou zvyklé, jejich výslovnost se mírně liší. Nejlepší je proto naposlouchat si slova s těmito hláskami přes překladač, jako je třeba Google Translator, popřípadě si vyhledat jejich správnou výslovnost jinde na internetu, protože pojmy jako „laryngály“ či „glotály“ jen málo komu něco řeknou.

Samohlásky arabština zaznačuje minimálně. Výjimkou jsou zpravidla náboženské, výukové, nebo obtížné a nejasné texty. Samohlásky se zapisují čárkami nad a pod písmeny: BA (بَ), BI (بِ), BU (بٌ). Pokud samohláska není, píše se tzv. sukún: B (بْ). Pro dlouhé samohlásky se užívá znaků A ( ا ), J (ی ) a V ( و ), které samohlásku před nimi prodlužují.

Rozlišení v textu, zda se jedná o souhlásku nebo dlouhou samohlásku, chce cvik a praxi. Stejně tak chce praxi naučit se „neosamohláskovaná“ slova správně číst.

V arabštině se setkáte také s hamzou neboli rázem. Jedná se o glotální závěrku, která zní, jako když se vyslovuje váhavé „-e-e„, ale bez toho E.

Pro zlidštění slovníčku je pečlivě zapisován arabský tvar slova, ale ten v latince je do jisté míry zjednodušen. Například ´ajn a hamza jsou zapisovány stejným znakem ´.

Základní výrazy

Česky Arabsky (výslovnost) Arabsky
Mluvíte anglicky? Tahkí inglízí? تحكي انجليزي
Nemluvím arabsky. Lá ahkí arabí. لا احكي عربي
Nerozumím. Lá afham. لا أفهم
Nevím Lá árif. لا أدري، لا أعرف
Ahoj Marhaba مرحبا
Dobrý den Salám alejkum السلام عليكم
Dobrý večer Masá´ al-chejr مساء الخير
Dobrou noc Tusbih alá chejr تسبح على خير
Na shledanou Máa saláma مع السلامة
Dobrou chuť Sahtén سحتين
Ano / Ne Nám / Lá نعم / لا
Děkuji / Není zač Šukran / Áfuan شكرا/
Prosím Min fadlik من فضلك
Promiňte Ásif آسف
Jak se máte? Kaifa háluk? كيف حالكم
Mám se dobře. Alhamdulilláh. الحمد لله
Kde je …? Ajna …? أين
Jak se dostanu do …? Tarík ilá …? الطريق إلى
Kolik to stojí? Bikam? بكم
Účet, prosím. Hesáb min fadlik. حساب من فضلك
Peníze Mál مال
Sleva Chasm خصم
Tady / s sebou Huná / ma´í هنا / معي
Pane / paní Sajidí / Sajidatí سيدي / سيدتي
Velký / malý Kabír / Saghír كبير/ صغير
Více / méně Akthar / Aqal أكثر/ أقل
Starý / nový Qadím / džadíd جديد قديم
Drahý / levný ´álí / rachís غالي الثمن / رخيص
Dobrý / špatný Džajid / saji´ جيد / سيئ
Teplý / studený Schún / bárid بارد سخون
Vlevo / vpravo / rovně Jasár / jamín / mustaqím مستقيم / يمين / يسار
Nahoře / dole Fóq / taht تحت / فوق
Sever / jih Šamál / džanúb شمال / جنوب
Západ / východ Gharb / šarq غرب / شرق
Blízko / daleko Qaríb / ba´íd قريب / بعيد
Otevřeno / zavřeno Maftúh / sakar سكر / مفتوح
Vchod / východ Madchal / churúdž مدخل / خروج
Zakázáno Mamnú´ ممنوع
Včera / dnes / zítra Ams / al-jaum / ghadan الامس / اليوم / غدا
Autobus Otóbís أوتوبيس
Známky (poštovní) Táwábi´ طوابع بريدية
Vstupenka, jízdenka Tazkara تذكرة
Jízdenka Bilít بليط
Mapa Charíta خريطة
WC / toaleta Tualet / hamám حمام
Muži / ženy Ridžál / nisá´ رجال / مرأة
Pokoj Ghurfa غرف
Klíč Miftáh مفتاح

Místa

Česky Arabsky (výslovnost) Arabsky
Banka Bank بنك
Bankomat Mákína as-sard al-álí ماكينة الصراف الآلي
Bazén Hamám al-sibáha حمام السباحة
Centrum Markaz مركز
Dům Bajt بيت
Hora Džabal جبل
Hotel Funduq فندق
Hrad Qal´a قلعة
Jeskyně Kahaf كهف
Jezero Buhajra بحيرة
Klášter Dejr دير
Kostel Kanísa كنيسة
Lékař Tabíb طبيب
Lékárna Sajdalíja صيدلية
Les Ghába غابة
Letiště Matár مطار
Město Madína مدينة
Mešita Masdžid مسجد
Páteční mešita Masdžid al-džáme مسجد الجمعة
Moře Bahr بحر
Most Džisr جسر
Muzeum Mathaf متحف
Nádraží Mahata al-qtár محطة القطار
Náměstí Majdán ميدان
Nemocnice Mustašfa مستشفى
Obchod Magháza مغازة
Ostrov Džazíra جزيرة
Palác Qasr قصر
Park Bárk بارك
Pekárna Machbaz مخبز
Pevnost Qal´a قلعة
Pláž Šáti´ شاطئ
Pohoří Džabal جبل
Policie Šurta شرطة
Pošta Baríd بريد
Poušť Sahrá´a صحراء
Pramen ´ajn عين
Přístav Míná´ ميناء
Radnice Ri´ása al-baladíja رئاسة البلدية
Restaurace Mat´am مطعم
Řeka Nahr نهر
Silnice Taríq طريق
Směnárna Saráfa صرافة
Trh Súq سوق
Ulice Šári´ شارع
Vesnice Qaríja قرية
Věž Burdž برج
Zastávka Mahata محطة

Čísla

Česky Arabsky (výslovnost) Arabsky
1 Wáhid واحد
2 Tnén اثنين
3 Taláta ثلاثة
4 Arba´a أربعة
5 Chamsa خمسة
6 Sitta ستة
7 Sab´a سبعة
8 Tamánija ثمانية
9 Tis´a تسع
10 Ašara عشرة
11 Ihdáš أحد عشر
12 Tnáš اثني عشر
13 Taláta ašar ثلاثة عشر
14 Arba´ ašar أربعة عشر
15 Chamsa ašar خمسة عش
16 Sitta ašar ستة عشر
17 Sab´a ašar سبعة عشر
18 Tamánija ašara الثامنة عشر
19 Tis´a ašara تسعة عشر
20 Išrín عشرين
30 (40…) Talátín / arba´ín….. ثلاثين /أربعون
100 Mi´a مائة
200 Mi´atén مائتين
300 (400…) Taláta mi´a / arba´a mi´a ثلاثمائه / أربعة مئة
1000 Alf ألف
2000 Alfajn ألفين
3000 (4000…) Taláta alf / arba´a alf ثلاثة الآف / أربعة آلاف

Potraviny

Česky Arabsky (výslovnost) Arabsky
Bageta / rohlík Súmún صومون
Cukr Sukar سكر
Čokoláda Šukuláta شوكولاتة
Džem Muraba´a مربى
Houby Fatar فطر
Hranolky Batáta maqlíja بطاطس مقلية
Chléb Chubz خبز
Jogurt Zibádí زبادي
Sladké pečivo Baklava بقلاوة
Máslo Zubda زبدة
Máta Na´na نعناع
Med Asal عسل
Olej Zít زيت
Omáčka Salsa صلصة
Omeleta Adža al-bejd عجة البيض
Rýže Aroz أرز
Sůl Milah ملح
Sladkosti Halaviját حلويات
Sýr Džibna جبنه
Těstoviny Makarúna معكرونة
Vejce Bejda بيضة
Zmrzlina Bóza بوظة

Maso

Česky Arabsky (výslovnost) Arabsky
Mleté maso Kefta كفتة
Hovězí Lahm baqar لحم البقر
Játra Kebd كبد
Jehněčí Lahm al-hamal لحم حمل
Kachna Lahm al-batt لحم البط
Klobása / párek Mergez مرغيز
Kuřecí Dadžádž دجاج
Telecí Lahm al-adžal لحم العجل
Jazyk Lisán لسان
Mleté maso na špízu Kebáb كباب
Srdce Qalb قلب
Vepřové Lahm al-chanzír لحم خنزير

Zelenina

Česky Arabsky (výslovnost) Arabsky
Brambory Batáta بطاطا
Brokolice Brúkúlí بروكلي
Cibule Basal بصل
Cizrna/hrách Homs حمص
Česnek Thúm ثوم
Čočka Adas عدس
Fazole Fálúlijá فاسولي
Hlávkový salát Salata سلطة
Kukuřice Zura حبوب ذرة
Květák Qarnít قرنبيط
Lilek Bázendžán باذنجان
Mrkev Džazra جزرة
Okurka Chijár خيار
Paprika (červená) Felfel (ahmar) فلفل أحمر
Rajče Tamátin طماطم
Špenát Sbánidž سبانخ

Ovoce

Česky Arabsky (výslovnost) Arabsky
Ananas Anánas أناناس
Banán Móz موز
Broskev Chúch خوخ
Citrón Límún ليمون
Datle Tamar تمر
Fík Tín تين
Granátové jablko Rumán رمان
Hrozny Anab عنب
Hruška Kamtharí كمثرى
Jablko Tufáha تفاحة
Jahoda Faraula فراولة
Mandle Lóz لوز
Mango Mádžú مانجو
Meloun (vodní) Batích بطيخ
Oliva Zajtún زيتون
Ořech Bunduq بندق
Pistácie Fistiq فستق
Pomeranč Burtuqál برتقال

Polévky

Česky Arabsky (výslovnost) Arabsky
Polévka Šúrba شوربة
Čočková polévka Šúrba al-adas شوربة العدس
Kuřecí Hisá´ al-dadžádž حساء الدجاج
Zeleninová Hisá´a al-chudár حساء الخضار
Bílá ranní polévka Bsára بصارة
Červená polévka Haríra حريرة

Jídelní lístek

Česky Arabsky (výslovnost) Arabsky
Předkrmy Muqabilát مقبلات
Salát Salata سلطة
Dezert Halaviját حلويات
Grilované Mašví مشوي
Smažené Maqlí مقلي
Vařené Maghlí مغلي
Pikantní (pálivý) Hár حار
Sladký / slaný Hulú / málih مالح / حلو
Snídaně Ftúr وجبة افطار
Oběd Ghadá غداء
Večeře Ašá´a وجبة عشاء
Vegetariánské Nabátí نباتي
Bez lepku Chálí min al-ghlútín خالي من الغلوتين

Nápoje

Česky Arabsky (výslovnost) Arabsky
Čaj černý Šáj شاي أسود
Džus ´asír عصير
Káva černá Ahwa saúdá´a قهوة سوداء
Káva s mlékem Ahwa bi halíb (nus-nus) قهوة مع الحليب
Turecká káva (s logrem) Ahwa turkíja قهوة تركية
Limonáda Límú ليمون
Mléko Halíb حليب
Pivo Bíra بيرة
Víno červené Chamír / nabíd ahmar نبيذ احمر
Víno bílé Chamír / nabíd abjad نبيذ أبيض
Víno růžové Chamír / nabíd wardí خمر وردي
Víno sladké Chamír / nabíd hulú خمر حلو
Voda Má´/ máj ماء
Pálenka Arak أراكي

Ryby a mořské plody

Česky Arabsky (výslovnost) Arabsky
Ryba Samak سمك
Humr Sartán al-bahrí سرطان البحر
Korýš Qašriját قشريات
Chobotnice Achtabút أخطبوط
Kalamáry Kálámári كاليماري
Krab Salta´ún سلطعون
Krevety Džambarí جمبري
Losos Súmún سومون
Makrela Samak al-asqamarí al-bahrí سمك الأسقمري البحري
Pstruh Salmún al-muraqat سمك السلمون المرقط
Rejnok Šafnín شفنين
Sardinky Sardín سردين
Sépie Habár حبار
Sleď Samak mumallah سمك مملح
Škeble Balch al-bahr بلح البحر
Treska Hadúq حدوق
Tuňák Túna تونة
Ústřice Mahár محار
Žralok Samak al-qirš سمك القرش

Autory textu jsou Tomáš Vaníček a Lenka Hrabalová, všechna práva na použití jakékoliv části textu vyhrazena.

Leťte do Ománu v dobré partě

Vážíme si vašeho soukromí

Pomocí cookies analyzujeme návštěvnost, přizpůsobujeme obsah a reklamy podle vašich potřeb. Kliknutím na „Přijmout“ vyjadřujete souhlas s tím, že cookies používáme.