Lidé v Nepálu

Nepálská populace sestává z 60 různých etnik a kastovních skupin. Lze je rozdělit na obyvatele tibetsko-nepálského (mongoloidní skupina) původu a indicko-nepálského původu (potomci indoárijských přistěhovalců). Mezi nejpočetnější patří Četrijové, Brahmáni, Nevárci nebo Gurungové.

Leťte do Nepálu v dobré partě

Nejznámější etnickou skupinou jsou pravděpodobně Šerpové obývající region Solo Khumbu v oblasti Everestu. Jsou to buddhisté a přišli z Tibetu, nyní pracují zejména v turistickém ruchu a mají pověst výborných vysokohorských nosičů. Mnoho z nich má dnes své turistické kanceláře nebo hotely a určitě si nežijí špatně.

Nevárci obývají káthmándské údolí, jsou to většinou hinduisté a často patří k vyšším kastám obchodníků. Dřevěné chrámy v Káthmándú nebo Bhaktapuru jsou jejich dílem. Správného nevarského muže poznáte podle barevné čepičky.

Další početnou etnickou skupinou jsou Tamangové, kteří obývají horské svahy obklopující Káthmándskou kotlinu, většinou vyznávají buddhismus a pracují v zemědělství. Patří na nižší příčky společenského žebříčku.

Gurungové žijí v okolí Annapuren a města Gorkha. Jsou to výborní vojáci a během první a druhé světové války tvořili legendární britskou armádu Gurkha. Bojovali proslulými zahnutými noži kukri a i teď nosí každý správný Gurung tento nůž při sobě.

Brahmáni patří k nejvyšší kastě a jsou to zpravidla kněží, politici nebo jiní státní zaměstnanci.

Náboženství

Státním náboženstvím je hinduismus, který vyznává 80 % obyvatel, dalším hojně zastoupeným vyznáním je buddhismus (10 %) a třetím nejrozšířenějším je islám se čtyřmi procenty obyvatel. Dále zde žije křesťanská menšina, džinisté a zastupitelé buddhistických sekt a šamanismu.

Hinduismus

V nížinách žijí spíše hinduisté, toto náboženství je vlastně součást životního stylu. Hinduistou se člověk může pouze narodit, přestože už kasty oficiálně neexistují a ve městech se na příslušnost nehledí. Na vesnicích v podstatě kastovní systém pořád přetrvává a podle kasty se domlouvá například sňatek. Ve většině rodin též stále probíhá „arranged marriage“, tedy domluvené manželství.

K hinduismu se hlásí asi miliarda lidí, převážná většina v Indii, Nepálu, Bangladéši a na Srí Lance. Zásady správného života hinduisty vedou ke spáse (mókša), a tedy k vymanění duše (átman) z koloběhu převtělování (samsára). Životní praxe, která samsáru ukončuje, se nazývá dharma, tedy správný způsob bytí. Náboženské, historické a filosofické texty a návody k mókše jsou sepsané ve védách.

Hinduisté uctívají mnoho bohů, z nichž jeden z nejoblíbenějších v Nepálu je Šiva, ničitel. Ničí svět, aby ho přetvořil. Jeho kult je spojen s dočasností a pomíjivostí všech stvoření. V Nepálu je často znázorňován ve formě lingamu, někdy spolu se svou ženou Párvatí jako joni. Joni a lingam znázorňují mužskou a ženskou energii. Jejich synové jsou Ganéša se sloní hlavou a opičí král Hanumán. Kálí je hrůznou podobou Párvatí, bohyně smrti a zkázy.

Dalšími hlavními bohy jsou Brahma, stvořitel, ten bývá nejčastěji zobrazován se čtyřmi hlavami. Další je Višnu, který uchovává svět. Toho poznáte podle atributů kyje, mušle a kotouče. Jeho nejslavnější formy převtělení jsou Rama a Krishna. Má za ženu Lakšmí, bohyni štěstí.

Zde se dozvíte více informací o hinduismu.

Buddhismus

Nepálské buddhisty poznáte již podle jiného vzhledu a povahy. Mají tibetský původ, šikmější oči a jsou klidnější a nesmělejší, ale asi také hrdější než hinduisté. U jižní hranice Nepálu s Indií leží město Lumbini, kde se narodil Buddha, ale živější centrum buddhistů se nachází v Káthmándú, zejména při klášterech Bodnath a Swayambhunath. Kromě toho buddhisté obývají spíše severní horské oblasti – překrásné kláštery Tengboche nebo Thamé, které najdete pod Everestem. Dále žijí v izolovaných oblastech jako Mustang nebo Dolpo.

Autorkou textu je Klára Jakešová, všechna práva na použití jakékoliv části textu vyhrazena.

Leťte do Nepálu v dobré partě