Nizozemština (holandština), česko-nizozemský slovník

Česko-nizozemský slovník (on-line překladač)

Úředním jazykem je nizozemština a fríština. Jsou to jazyky západogermánské, tedy příbuzné s němčinou a angličtinou. Fríštinou se mluvilo v severních provinciích. Nyní se hrdí Frísové snaží o její oživení a stala se jedním ze školních předmětů.

Nizozemštině se také říká holandština a v belgických Flandrech jí říkají vlámština. V podstatě jde o jeden jazyk. Místní variety a nářečí však existují.

Jeďte do Beneluxu v dobré partě

Charakteristickým zvukem jazyka je zadní ch. Proto cizinci často mají pocit, že mluvčí by si potřeboval odkašlat a že to chrchlání přece nemůže být srozumitelný jazyk. Oblíbený bonmot říká, že nizozemština není jazyk, ale hrdelní nemoc.

Chcete si poslechnout, jak to zní? Poslechněte si nizozemskou rozhlasovou stanici Radio 1. A pokud by domorodci náhodou Vaší nizozemštině nechtěli porozumět, vyzkoušejte angličtinu. Bez problému se domluvíte.

Malý česko-nizozemský slovník

Základní pravidla nizozemské výslovnosti

Písemná forma Výslovnost
aa, ee á, é
c jako k, před „e“ a „i“ jako s
ng n
g ch
ie í
ei, ij ej
Písemná forma Výslovnost
oe u
u ü, y
au, (ui) au
tie na konci slova jako „sí“ nebo „cí“
v f
w v

Základní výrazy

Česky Nizozemsky
Mluvíte anglicky / německy? Spreekt u Engels / Duits?
Nemluvím holandsky. Ik spreek geen Nederlands. (ik sprék chén néderlands / dauts)
Nerozumím. Ik begrijp het niet. (ik bechrejp het ni:t)
Jak se řekne ... holandsky? Hoe zeg je ... in het Nederlands? (hu: zech e ... in et néderlands)
Ahoj Hallo / dag (haló / da:ch)
Dobrý den Goeden dag (chudedach)
Dobrý večer Goedenavond (chude afond)
Dobrou noc Welterusten (velterüste)
Na shledanou Tot ziens (tot zi:ns)
Na zdraví! Proost!
Ano / ne Ja / nee
Děkuji / Není zač Dank u / graag gedaan (chra:ch chedan)
Prosím Alstublieft (alstübli:ft)
Promiňte ( s dovolením Sorry
Jak se máte? Hoe gaat het met u / jou? (hu: cha:t et met u: / jau)
Dobře, děkuji. Goed, bedankt. Goed, bedankt. (chu:, bedankt)
Kde je ...? Waar is ...?
Jak se dostanu do ...? Hoe kom ik in ...? (hu: kom ik in)
Kolik to stojí? Wat kost?
Účet, prosím. Afrekenen altublieft.
peníze geld (cheld)
sleva korting (ko:rtin)
pane / paní / slečno meneer / mevrouw / juffrouw (menér / mefrau / jufrau)
velký / malý groot / klein (chrót / klejn)
drahý / levný duur / goedkoop (dür / chudkóp)
dobrý / špatný goed / slecht (chud / slecht)
teplý / studený warm / koud (varm / kaud)
vlevo / vpravo / rovně links / rechts / rechtdoor
sever / jih / západ / východ noord / zuid / west / oost
blízko / daleko dichtbij / ver (dichtbej, fer)
otevřeno / zavřeno open / gesloten (ópe / cheslóte)
vchod / východ ingang / uitgang (inchan, autchan)
zakázáno uitgeschakeld (autchescha:klt)
včera / dnes / zítra gisteren / vandaag / morgen (chistere / fanda:ch / mórche)
autobus bus
známky (poštovní) postzegels (poszéchls)
vstupenka, jízdenka kaartje
mapa kaart
WC / toaleta WC / toiletten (toaléte)
muži / ženy heren / dames; popř. mannen / vrouwen (mane, fraue)
pokoj kamer (ka:mr)
klíč sleutel (sleutl)

Místa

Česky Nizozemsky
banka bank
bankomat ATM
bazén zwembad
centrum centrum (sentrm)
dům huis (haus)
hora berg (berch)
hrad kasteel
jeskyně grot (chrot)
jezero meer
katedrála domkerk, kathedraal
klášter klooster
kostel kerk
lékař dokter
lékárna apotheek
les bos
letiště luchthaven (luchtha:fe)
město stad
mešita moskee
moře zee
most brug (bruch)
muzeum museum (müzeum)
nádraží station (stacjon)
náměstí plein
Česky Nizozemsky
nemocnice ziekenhuis (zi:kehaus)
obchod winkel
ostrov eiland
palác paleis
park park
pekárna bakkerij
pevnost vesting (festin)
pláž strand
pohoří gebergte (cheberchte)
pošta postkantoor
pramen bron
přístav haven (ha:fe)
radnice stadhuis (stadhaus)
restaurace restaurant
řeka rivier (rivír)
silnice weg
směnárna wisselkantoor
supermarket supermarkt (süprmarkt)
trh markt
ulice straat
vesnice dorp
věž toren (tóre)
vyhlídka uitzicht (autzicht)

Číslovky

1een
2twee
3drie
4vier (fír)
5vijf (fejf)
6zes
7zeven (zéfe)
8acht
9negen (néche)
10tien
11elf
12twaalf
13dertien
14veertien (fertín)
15vijftien (fejftín)
16zestien
17zeventien (zéfetín)
18achttien
19negentien (néchetín)
20twintig (twintich)
30dertig
40veertig (fertich)
50vijftig (fejftich)
60zestig (zestich)
70zeventig (zéventich)
80tachtig (tachtich)
90negentig (néchentich)
100honderd
1000duizend (dauznd)
1000 000miljoen

Základní potraviny

Česky Nizozemsky
čaj thee
chléb brood
káva koffie
maso vlees (flés)
mléko melk
ovoce fruit (fraut)
pepř peper (pépr)
Česky Nizozemsky
pivo bier
sůl zout (zaut)
sýr kaas
víno červené / bílé / růžové wijn rode / witte / roze
(vejn róde / vite / róze)
voda water (va:tr)
zelenina groenten (chru:nte)

Jízda na kole

Česky Nizozemsky
kolo (součást) wiel
sedlo zadel
pneumatika fietsband
plášť buitenband
duše binnenband
pumpička pomp
ventilek ventiel
Česky Nizozemsky
světlo licht, lampje
řetěz ketting
přehazovačka versnelling
lepení na kolo plakker
zalepit defekt lekke band plakken
Píchl jsem. Ik heb een lekke band.

Autorkou textu je Lenka Havrdová, všechna práva na použití jakékoliv části textu vyhrazena. Případné připomínky můžete zaslat na e-mail petr@mundo.cz.

Jeďte do Beneluxu v dobré partě