Lidé v Patagonii

Původní obyvatelé - Přistěhovalci - Argentinci versus Chilané - Jak se tu chovat?

Původní obyvatelé

Před příchodem prvních Evropanů během 16. století obývaly nehostinné území Patagonie pouze kočovné indiánské kmeny žijící na úrovni doby kamenné, které sem údajně přišly zhruba před 10 000 tisíci lety podél And z horkého severu. Tito domorodci se dobře přizpůsobili zdejšímu podnebí a byli velmi otužilí, snad prý ani nepoužívali oblečení. Některé kmeny osídlily pampu a jejich hlavní obživou se staly lamy guanaco, jiné došly až k členitému pobřeží a základem jejich živobytí se stali lachtani.

Leťte do Patagonie v dobré partě

Původní obyvatelé žili velmi primitivním způsobem života, ze zvířecích kožešin si nedokázali vyrobit pořádné oblečení, které si na sobě mnohdy jen přidržovali, lamy guanaco si nedokázali ochočit. Žili v lepším případě ve stanech z lachtaní kůže, ale mnohdy jen vyhledávali úkryty v podzemí. Stavěli si vratká plavidla pro lov velryb a i jejich jazyk byl velmi primitivní.

S příchodem „civilizovaných“ Evropanů byly tyto kmeny nuceny opustit svá tradiční území a postupně vymizely. Zůstal po nich jen název Patagonie znamenající „velká noha“, který pro oblast poprvé použil Magalhães podle domorodců, kteří nosili velké kožešinové boty.

Přistěhovalci

Po objevení Patagonie Evropany se sem moc lidí nehrnulo. Výjimečné byly pokusy o kolonizaci pobřeží zakládáním obchodních osad, které ovšem většinou neměly dlouhého trvání především díky odporu domorodců. Až na konci 19. století, kdy byl zaveden výnosný a perspektivní chov ovcí, se původně nehostinný region stal atraktivní oblastí, která přitahovala nejen španělské, ale i italské, německé, britské, jugoslávské a jiné přistěhovalce převážně evropského původu.

Budovaly se cesty, stavěly ranče a oplocovaly pozemky, za prací sem přicházeli lidé ze severnějších regionů Chile a Argentiny. Výsledkem tohoto „stěhování národů“ je pestrá národnostní směsice promíchaná navíc s obyvateli indiánského původu, kde převažují tzv. mezticové, tj. míšenci Evropanů s Indiány.

Argentinci versus Chilané

Ač podobného původu, mezi těmito dvěma národy lze vystopovat rozdíly. Argentinci bývají živější, otevřenější, často umělecky založení a velmi hrdí, Chilané bývají klidnější, skromnější a uzavřenější. Navzájem tyto dva národy bývají terčem všemožných vtipů, ale k opravdové nevraživosti dochází jen výjimečně. Často se prostě považují za Patagonce.

A jací tedy vlastně jsou z pohledu návštěvníka? Slušní a zdvořilí, poctiví a velmi přátelští. Poradí, pomůžou, a když jste jim sympatičtí, ke svým službám přidají něco navíc. Třeba vás pozvou na rodinné grilování nebo dají kontakt na své příbuzné v jiném městě, kteří vás přátelsky přijmou u nich doma, i když vás vůbec neznají. Nevnucují se, ale váš zájem o ně je potěší. Pokud se domluvíte španělsky, jste jejich člověk. Kriminalita je věc téměř neznámá. Obyvatel má Patagonie málo, ale ti, kteří tu žijí, stojí za dobré slovo.

Jak se tu chovat?

Patagonci jsou tolerantní, ale dobré zvyky dělají dobré přátele. Na treku se zdraví „hola!“ a přednost mají ti, kteří šlapou do kopce. Při průchodu soukromým pozemkem je slušné pozdravit a zdvořile se dovolit, je-li koho. Ve městě není vhodné ani pro muže nosit krátké kalhoty a už vůbec ne chodit „nahoře bez“. Není zvykem koupání „na Adama“, pokud nejste opravdu někde hodně daleko od civilizace. Nejhorší, co můžete udělat, je zout si na veřejnosti boty (třeba při dlouhé jízdě autobusem). Případné problémy je vhodné řešit klidně a s nadhledem, rozčilováním si člověk nepomůže.

Autorkou textu je Hana Tomsová, všechna práva na použití jakékoliv části textu vyhrazena.

Leťte do Patagonie v dobré partě

Vážíme si vašeho soukromí

Pomocí cookies analyzujeme návštěvnost, přizpůsobujeme obsah a reklamy podle vašich potřeb. Kliknutím na „Přijmout“ vyjadřujete souhlas s tím, že cookies používáme.