Praktické informace o Bosně a Hercegovině

Čas - Elektřina - Elektronika - Telefonování - Zastupitelský úřad - Internet - Vízum, režim vstupu

Čas a časové pásmo

Časové pásmo je v Bosně a Hercegovině, stejně tak jako v České republice, středoevropské, tedy GMT +1, střídá se letní a zimní čas. Jak je však typické pro většinu států západního Balkánu, čas je tady sice stejně měřen, ale zcela jinak vnímán. Vše se ubírá poněkud pomalejším a rozvážnějším tempem, než jak jsme my Středoevropané zvyklí. Veškeré společenské akce vyžadují větší časovou rezervu, než bychom plánovali s ohledem na své návyky. Totéž platí o dopravě, což je také společným jmenovatelem téměř všech zemí bývalé Jugoslávie (Slovinsko bychom v tomto případě vyřadili): jízdní řády jsou spíše orientační, a tak je třeba obrnit se trpělivostí, zásobami tekutin, potravin a čtiva, pokud se chystáte využít místních dopravních prostředků. Co se tedy časového pásma týče, geograficky se pohybujeme ve středoevropském, subjektivně ale možná nabudete pocitu, že se jedná o čas balkánský +/-4.

Jeďte do Bosny a Hercegoviny v dobré partě

Elektřina

Elektřina má stejné parametry a nároky na připojení spotřebičů jako u nás, není třeba žádných adaptérů či jiných nezvyklostí. V České republice běžně používané elektrospotřebiče zde budou fungovat a nabíjet se stejně. Elektřina je běžně zapojena po celé zemi, a to i v obcích, kde není v domácnostech třeba kompletní kanalizace.

Také topení je často na elektřinu, pokud ne na tuhá paliva – to je mimo větší města stále nejobvyklejší způsob vyvolání tepla rodinného "krbu". Topení a ohřívání na elektřinu je nákladné a poskytovatelé elektřiny tak poskytují noční slevy na proud, aby tak ulevili zejména zimnímu dennímu přetížení sítě. Voda v bojlerech se tak obvykle ohřívá v noci, aby se náklady snížily.

Elektronika

Pro všechny státy bývalé Jugoslávie platí, že jejich obyvatelé si potrpí na držení kroku s dobou, co se elektroniky týče. Proto se nedivte, že v domech, které nemají kanalizaci, naleznete poměrně novou televizi a každý člen domácnosti má přinejmenším jeden mobilní telefon, a to obvykle žádné "vyšumělé" modely! A tak se také nemusíte bát, že byste při cestování zůstali bez možnosti dokoupit si nějakou součástku svého elektronického miláčka, či celého miláčka: veškerá elektronika je ve městech plně dostupná, cenově se blíží našim cenám a o nové modely rozhodně není nouze.

Telefonování

S elektřinou je spojeno také telefonování. Pevné linky jsou stejně běžné a stejně tak využívané jako v Čechách. Na ulicích najdete telefonní budky, i když dnes, v době mobilních telefonů, si jich člověk leckdy ani nevšimne.

Každopádně pevnou linku obstarává BH Telecom, který je zároveň i mobilním operátorem pod názvem BH Mobile. V Republice srbské pak najdeme srbského operátora MTEL BH, HT Eronet naopak funguje v Hercegovině a GSMBiH má signál po celé Federaci, až na Hercegovinu. Jak vidíte, situace skutečně není jednoduchá. Nebojte se, že by simkarta jednoho operátora nefungovala při opuštění okresu, spíš jde o to, že když chytíte signál "konkurence", cena se mění na "roamingový" tarif.

Pokud máte ale českou či jinou zahraniční simkartu, ničeho se neděste, roaming funguje stejně jako v jakýchkoli jiných zemích. Pro krátkodobé pobyty rozhodně nemá většího smyslu pořizovat si místní simkartu. Pokud byste však měli důvod zdržet se déle, není problém si simkartu požadovaného operátora kdekoli zakoupit: v trafikách, pobočkách operátorů apod. Stejně tak jednoduché je dobíjení kreditu.

Telefonní předvolba a důležitá čísla

  • Předčíslí Bosny a Hercegoviny je +387, respektive 00387.
  • Policie: 122
  • Hasiči: 123
  • Záchranná služba: 124
  • Taxislužba: 1515
  • Odtahová služba: 1282 (Federace Bosny a Hercegoviny), 1285 (Republika srbská), 1288 (pro chorvatské oblasti Bosny a Hercegoviny)
  • Informace o telefonních číslech: 1182 (Federace Bosny a Hercegoviny), 1185 (Republika srbská), 1188 (chorvatské oblasti Bosny a Hercegoviny)
  • Mezinárodní telefonní ústředna: 1200, 1201

Zastupitelský úřad

A když jsme zmínili důležitá telefonní čísla, bylo by nerozumné nezmínit také důležité kontakty, člověk nikdy neví...

Zastupitelský úřad, v tomto případě Velvyslanectví České republiky v Bosně a Hercegovině, včetně konzulárního oddělení sídlí na adrese: Franjevačka 13, 71000 Sarajevo.

Telefonní číslo: +387 335 870 50 a nouzová pohotovost, která by měla být dosažitelná 24 hodin denně: +387 669 061 95.

E-mail: sarajevo@embassy.mzv.cz.

Velvyslanectví Bosny a Hercegoviny v České republice sídlí v Praze, Opletalova 958/27, 110 00 Praha-Nové Město, telefon: +420 224 422 510, e-mail: embbh@iol.cz.

Na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR najdete další praktické informace, odkazy a předpisy týkající se cestování do zahraničí či konkrétně do Bosny a Hercegoviny. Telefonní číslo na ústřednu Ministerstva zahr. věcí ČR je: +420 224 181 111.

Internet

Když jsme již zmínili elektřinu, telefonování a kontakty, logicky vyvstává otázka: A co internet? Ten v Bosně a Hercegovině pochopitelně mají, znají a používají. Ve městech je naprosto běžné narazit na kavárny či restaurace s wi-fi, internetové kavárny jsou rovněž k dispozici. Častým webovým vyhledávačem je například pogodak.ba, ale mezinárodní vyhledávače jsou samozřejmě stejně vhodné. Doména země je: ba.

Obyvatelé Bosny a Hercegoviny, zvláště mladší a střední generace, jsou zvyklí používat internet pro komunikaci a získávání informací stejně jako Češi, a tak není problém komunikovat pomocí e-mailů či sociálních sítí a podobně. Jediné, co může být problém, je jejich způsob přistupování k úkolům obecně. E-maily sice píšou a odepisují na ně, ale obrňte se trpělivostí, někdy se na odpověď chvilku čeká...

Vízum, režim vstupu

Pokud se rozhodnete cestovat do Bosny a Hercegoviny, máte štěstí, nepotřebujete žádné vízum. Režim vstupu je pro nás skutečně příznivý, obvykle se na hranicích nevyžadují ani pasy, běžně stačí jen občanský průkaz, cestovnímu pasu byste ale v každém případě měli dát přednost, pokud to je možné.

Každopádně do Bosny máme devadesátidenní bezvízový vstup, a to bez ohledu na účel pobytu. Ministerstvo zahraničí dále informuje: "Pokud je však účelem pobytu výdělečná činnost, je nutno zažádat na území Bosny a Hercegoviny místně příslušné oddělení cizinecké policie o vydání povolení k pobytu a pracovní povolení. Pro všechny cizince platí přihlašovací povinnost, která musí být splněna do 24 hodin po příjezdu na území Bosny a Hercegoviny. Přihlášení se provádí u místní úřadovny cizinecké policie BaH (dle místa pobytu cizince). Při ubytování v hotelu zajišťuje přihlášení správa hotelu, při ubytování v soukromí za přihlášení zodpovídá hostitel."

Pokud vjíždíte na území Bosny a Hercegoviny automobilem, nutností je předložit také zelenou kartu pro motorová vozidla vydanou v České republice s vytištěným kódem Bosny a Hercegoviny.

Autorkou textu je Radka Nováková, všechna práva na použití jakékoliv části textu vyhrazena.

Jeďte do Bosny a Hercegoviny v dobré partě