Ubytování v Severní Makedonii

Hotely - Ubytování v soukromí - Horské chaty - Ubytování v klášterech - Kempy - Volné táboření

Hotely

Síť hotelů je poměrně hustá v turistických oblastech. Mimo turistická centra a na východě země je hotelů méně, ale i zde ve větších městech lze hotely najít. Ve Skopje, BitoleOhridu existují i hostely se společnými noclehárnami za příznivé ceny. Pochopitelně existují i hotely dražší a luxusnější. Řada hotelů též nabízí své služby na portálech jako je Booking či Agoda.

Jeďte do Severní Makedonie v dobré partě

Ubytování v soukromí

Především u Ohridského jezera, v národním parku Mavrovo a v dalších více turistických oblastech je velká nabídka tohoto typu ubytování. Ve vesnicích na břehu Ohridského jezera, jako jsou Jelšani nebo Peštani, je poskytuje skoro každý dům. Díky veliké konkurenci ceny klesají zvláště mimo sezónu velmi nízko. Dokonce se může stát, že ubytování v soukromí vyjde levněji než spaní v kempu. I pokud v zapadlých vesnicích nenajdete dům, který by podobnou službu nabízel, není vše ztraceno. Často se stačí zeptat v hospodě a někdo, kdo vás ubytuje nebo nasměruje za ubytovatelem, se najde.

Horské chaty

Oficiálně jsou v Severní Makedonii cca 4 desítky horských chat. Málokterá z nich je ale stále otevřená. Většina patří nějakému turistickému klubu a její otevření je potřeba na příslušné adrese předem domluvit. Některé z chat jsou navíc v dezolátním stavu a ubytování neposkytují. Zajímavým tipem můžou být horské chaty KaradžicaČeples v pohoří Jakupica, které provozuje turistický spolek Dračevo ze Skopje. Chatu Dimitara Iljevskeho Murato u jezera Velké Pelisterské oko v pohoří Baba provozuje turistický klub Pelister z Bitoly. Jedním ze správců chaty je i syn legendárního horolezce Jonče Iljevskiho.

Ubytování v klášteře

Některé makedonské kláštery provozují ubytovny pro poutníky. Při ubytování v takovémto zařízení obvykle není přímo stanovena cena, předpokládá se však, že ubytovaný přispěje nějakou přiměřenou částkou na provoz kláštera. Též se předpokládá, že ubytovaný se bude chovat a oblékat jako křesťanský poutník, a ne jako běžný turista. Ubytování tohoto typu je vyhrazeno spíše pro jednotlivce a malé skupiny než pro velké výpravy. V takovémto režimu funguje například klášter Treskavec poblíž Prilepu nebo některé kláštery v údolí Matka nad Skopje. Klášter svatého Jiří poblíž Negotina na hlavním severojižním silničním tahu provozuje ubytovnu s pevně danými cenami a přístupnou i pro běžné turisty a větší skupiny.

Kempy

Síť kempů v Severní Makedonii není příliš hustá a omezuje se jen na turistické oblasti. Nejvíce kempů se nachází kolem Ohridského a Prespanského jezera, jeden kemp je na východním předměstí Skopje. Vybavení velkých státních kempů pocházejících z dob Jugoslávie je obvykle v žalostném stavu. Lepší volbou mohou být menší soukromé kempy, kterých přibývá jak hub po dešti, především v oblasti Ohridu. Na makedonské poměry není ubytování v kempu úplně levné, často vyjde levněji a pohodlněji ubytování v soukromém penzionu.

Volné táboření

Volné táboření není v Severní Makedonii nijak omezováno ani regulováno (pochopitelně mimo obydlené oblasti, soukromé pozemky a národní parky). Často je jedinou možností, jak přespat, především při horských přechodech. Nebezpečí při takovémto způsobu přespávání není větší než jinde v Evropě. V národních parcích je oficiálně povoleno přespávat jen na vyhrazených místech a za táboření by se měl zaplatit poplatek. Občas je větším problémem najít místo a člověka, kterému tento poplatek zaplatit než samotná výše poplatku.

Autorem textu je Tomáš Vaníček, všechna práva na použití jakékoliv části textu vyhrazena.

Jeďte do Severní Makedonie v dobré partě