Patagonie: fauna a flóra

Patagonská step - Lesy patagonských And - Patagonské pobřeží - Patagonská zvířata

Příroda je to nejzajímavější, co nám cestování po Patagonii nabízí. Vzhledem k obrovské rozloze území nás jistě nepřekvapí velká rozmanitost biotopů a s tím spojené velké množství rostlinných i živočišných druhů. Hlavními typy prostředí typickými pro oblast Patagonie jsou patagonská step (často nepřesně nazývaná pampou), lesy patagonských And a pobřežní oblasti.

Leťte do Patagonie v dobré partě

Patagonská step

Rovinaté pláně porostlé hustou trávou a zakrslými keři pokrývají největší plochu Patagonie. Tento biotop je formován silnými větry, nedostatkem vody a štěrkovitou půdou, proto zde nerostou stromy. Výjimkami jsou porosty vrb na březích řek a v přilehlých mokřadech nebo uměle vysazené topoly okolo rančů, které fungují jako větrolamy. Mnohé z většinou ostnatých keřů krásně barevně kvetou a mají jedlé bobulovité plody. Mezi nejhojnější patří keře calafate s modrými bobulemi.

Ze zvířat v stepi zcela jistě uvidíte hojné lamy guanaco, možná velkého hlodavce maru, lišku červenou nebo šedou a pásovce. Typickým ptákem patagonských stepí je pštros nandu. Dále můžeme často zahlédnout dravé ptáky jako například karančo, káně či orla, v prostředí jezer dále plameňáky, labutě černokrké, husice magellanské, ibisy a mnoho dalších.

Lesy patagonských And

Nejhojnějším typem lesů jsou zde pabukové porosty, tvořené mnoha druhy tzv. jižních buků rodu Notophagus, z nichž dominantní jsou dva druhy – lenga, tzv. horský buk, a ňirre, tzv. nížinný buk. Pro vlhčí severní Patagonii jsou typické porosty araukárií, známých též pod názvem blahočet, které jsou chilským národním stromem. Dalším důležitým stromem je chilský cypřiš alerce, který se může dožít až čtyř tisíc let.

Na okrajích lesů se často tvoří bažiny a rašeliniště s porosty vřesů a jiných keříků, jejichž bobulovité plody jsou obvykle jedlé. Z typických ptáků jmenujme kondora andského, sovu kulíška patagonského a hojného datla magellanského. Ze savců můžeme často pozorovat přemnožené nepůvodní bobry, králíky a ondatry, dále divoká prasata a mnoho druhů jelenů, z nichž huemul a pudu patří mezi nejohroženější. Jelínek pudu je nejmenším druhem jelena na světě, měří v kohoutku jen 40 cm. Skrytě zde žije puma.

Patagonské pobřeží

Pobřeží je obýváno mnoha vzácnými druhy ptáků, zejména z řádu brodivých (např. bahňáci, břehouši, jespáci). Dále můžeme pozorovat kormorány, plameňáky, tučňáky, rybáky a mnoho druhů kachen, např. kachnu patagonskou a nelétavou kachnu parníkovou. Ze savců jmenujme lachtany, lvouny, rypouše a vzácnou vydru mořskou. V pobřežních vodách se vyskytují velryby včetně například kosatky.

Autorkou textu je Hana Tomsová, všechna práva na použití jakékoliv části textu vyhrazena.

Podrobné informace o některých zvířatech Patagonie

Bobr kanadský
Huemul jižní
Karančo jižní
Kolibřík chilský
Kondoři
Lachtan jihoamerický a hřivnatý
Lama guanaco
Nandu menší
Pásovec štětinatý
Plameňák chilský
Puma americká
Skunk jižní
Tučňák magellanský

Vážíme si vašeho soukromí

Pomocí cookies analyzujeme návštěvnost, přizpůsobujeme obsah a reklamy podle vašich potřeb. Kliknutím na „Přijmout“ vyjadřujete souhlas s tím, že cookies používáme.