Jazyk ve Švédsku - švédština

Výslovnost – Spisovný jazyk a dialekty – Jak se domluvit? – Kde se mluví švédsky? – Menšinové jazyky – Slovníček

Česko-švédský slovník (on-line překladač)

Švédština patří do východní větve severogermánských jazyků a z hlediska genetického dělení k jazykům s převahou analytické složky. Nejbližšími příbuznými švédštiny jsou dánština a norština. Psaná forma těchto jazyků je skutečně velmi podobná, ale v případě dánštiny to už neplatí pro výslovnost. Nejlépe se Švédi domluví s Nory, asi jako když spolu hovoří Čech a Slovák. Z pohledu Středoevropana se švédština asi nejvíce podobá němčině, především z hlediska slovní zásoby, ale také oblibou tvořit dlouhé složeniny.

Gramatický systém je ve srovnání s němčinou na první pohled jednodušší, ve švédštině totiž vymizely téměř všechny pádové koncovky a nahrazuje je důmyslný systém předložek a pevný slovosled. Kromě toho pro podstatná jména existují už jen dva gramatické rody: rod střední (neutrum) a rod používaný souhrnně pro mužský a ženský (tzv. utrum). Ani s časováním sloves si není potřeba moc lámat hlavu, ve švédštině totiž postupně zanikly koncovky pro jednotlivé osoby a v obou číslech se pro všechny používá jeden jediný tvar.

Nástrahy tohoto jazyka ale číhají například v propracované časové souslednosti nebo dost složitých pravidlech používání členů a tzv. dvojího určení. Pro cestovatele, kteří mají obstojnou znalost němčiny nebo angličtiny a projdou si základy švédštiny, však není obvykle příliš obtížné porozumět smyslu jednoduššího psaného textu.

Výslovnost

Výslovnost a porozumění mluvenému projevu je mnohem obtížnější. Na rozdíl od češtiny se zpravidla nic nečte tak, jak to vidíme napsané – pro představu si zkuste vyslovit třeba název známého města Göteborg [jœteˈbɔrj]. Švédština má melodický přízvuk, dvojí intonaci a pro Čecha neobvykle širokou škálu vokálů. Disponuje 9 samohláskami, které se ve výslovnosti liší nejen délkou, ale také kvalitou, takže mluvčí rozlišují až 23 různých zvuků jen pro samohlásky. Krátké samohlásky jsou všeobecně víc otevřené a dlouhé zase zavřené, oproti češtině je velký rozdíl i ve výslovnosti i/y.

Mezi souhláskami se rozlišuje rovněž dlouhá a krátká varianta (např. -ll-, -mm-, -ss- apod.) a další pro naše ucho neobvyklé zvuky se vytváří asimilací (spodobou) znělosti, výsledný počet činí 18 různých zvuků pro souhlásky. Všeobecně se dlouhé hlásky vyskytují pouze v přízvučných slabikách.

Základní přehled výslovnosti některých hlásek a kombinací

krátké = nepřízvučné

dlouhé = přízvučné

... tam, kde je uvedeno více variant, závisí jejich použití obvykle na hláskách, které se nacházejí v okolí

krátké iɪdlouhé i
krátké yʏdlouhé y
krátké uɵdlouhé uʉː
krátké ee / ɛdlouhé e
krátké äɛ / e / ædlouhé äɛː / æː
krátké aadlouhé aɑː
krátké öœ / ɶdlouhé öøː / ɶː
krátké oʊ / ɔdlouhé ouː / oː
krátké åɔdlouhé å
sj / stj / skjɧ , ʂ (zvuky podobné českému "š" a "ch")
tj / kɕ (něco mezi "š", "č" a "j")
rs / sjʂ (něco mezi "ř" a "š")

Spisovný jazyk a dialekty

Spisovná švédština (rikssvenska) byla vytvořena na základě dialektů, kterými se hovoří ve středním Švédsku a zejména v okolí hlavního města, mluva ostatních krajů je ovšem poměrně variabilní, takže výslovnost, slovní zásoba nebo některé gramatické jevy se odlišují, čím víc se od Stockholmu vzdalujete, a to na jakoukoli stranu.

Čím odlehlejší a izolovanější oblast, tím svéráznější je dialekt. Velká rozloha země stále pomáhá švédské dialekty udržovat při životě, i přesto, že jejich rozšíření vlivem masmédií v posledních desetiletích výrazně pokleslo. K velmi výrazným dialektům patří například varianta používaná ve Skåne se silným podílem dánštiny, gutniska na ostrově Gotland, dialekty Dalarny, Jämtlandu nebo severního Švédska.

Jak se domluvit?

Švédi nejsou moc zvyklí, že se cizinci učí jejich jazyk. „Proč ten člověk tak divně huhlá? Mluví, jako kdyby měl pusu plnou ovesné kaše… A ty legrační výrazy, kde na ně přišel?“ Když Švéd zjistí, že jste jen turista, který se právě pokusil promluvit švédsky, většinou ho to sice strašně potěší, ale s představou, že mu tedy jistojistě budete skvěle rozumět, spustí svižnou hovorovou švédštinou, nejlépe svým vlastním dialektem odněkud ze zapadlého koutu vysoko na severu.

Naštěstí se ve Švédsku s naprostou většinou obyvatel napříč generacemi domluvíte anglicky. Ostatně skandinávská úroveň znalosti anglického jazyka je považována za jednu z nejvyšších na světě mimo anglicky mluvící země. Plynná angličtina je samozřejmostí ve všech turistických zařízeních včetně kempů, na úřadech, v obchodech, na poště nebo třeba i ve stáncích na tržišti či v kiosku s občerstvením. Je spíše výjimkou, když potkáte někoho, s kým se anglicky domluvit nedá.

Kde se mluví švédsky?

Kromě území Švédského království se švédsky hovoří ještě v několika oblastech kolem Baltského moře. Nejvíc mluvčích je ve Finsku, jehož území po několik staletí patřilo pod Švédskou říši a dodnes v něm žije početná švédská menšina (cca 5 % obyvatel Finska). Švédština je dosud jedním z úředních jazyků Finska a děti se ji učí ve školách jako povinný předmět. Švédsky se hovoří také v autonomii Åland, kde je švédština jediným úředním jazykem (samotné ostrovy patří pod správu Finska).

Nepočetná, ale historicky tradiční švédsky hovořící menšina žije i v Estonsku v oblasti Aiboland (nazývá se také Svenskestland – Švédské Estonsko). Tyto menšiny roztroušené kolem Baltského moře jsou pozůstatky velmocenského období, které tvořilo významnou část švédských dějin.

Menšinové jazyky ve Švédsku

Kromě švédštiny můžete ve Švédsku zaslechnout řadu dalších jazyků, kterými hovoří nejrůznější menšiny, o něž tento liberální stát velmi pečuje. Ve Švédsku je úředně uznáno pět menšinových jazyků, které mají zvláštní status. Patří k nim finština, meänkieli neboli tornedalská finština (jedná se o samostatný jazyk, kterým se hovoří na severu Švédska v oblasti Tornedalen), sámština (dříve označovaná jako laponština), jazyk švédských Romů romani chibjidiš. Stejná práva má i švédský znakový jazyk pro neslyšící.

Malý česko-švédský slovník

Základní výrazy

ČeskyŠvédsky
Mluvíte anglicky / německy? Talar du engelska / tyska?
Nemluvím švédsky. Jag talar inte svenska.
Nerozumím. Jag förstår inte.
Jak se řekne švédsky ...? Vad heter ... på svenska?
Nevím Jag vet inte
Ahoj Hej
Dobrý den Hej / God dag
Dobrý večer Hej / God kväll
Dobrou noc God natt
Na shledanou Hejdå / Vi ses
Dobrou chuť Smaklig måltid
Na zdraví! Skål!
Ano / Ne Ja / Nej
Děkuji / Není zač Tack / Ingen orsak
Prosím Vás Var snäll och / Vänligen
Promiňte Ursäkta / Förlåt
S dovolením Ursäkta
Jak se máte? Hur är det?
Mám se dobře. Bra, tack.
Kde je ...? Var ligger ...? / Var finns ...?
Jak se dostanu do ...? Hur kommer man till ...?
Kolik to stojí? Vad kostar det?
Účet, prosím. Kan jag få notan, tack.
Peníze pengar
Sleva rabatt
Pan / paní / slečna herr / fru / dam (v oslovení se ale nepoužívá)
Velký / malý stor / liten
Více/ méně mer / mindre
Starý / nový gammal / ny
Drahý / levný dyr / billig
Dobrý / špatný bra / dålig
Teplý / studený varm / kall
Vlevo / vpravo / rovně till vänster / till höger / rakt
Nahoře / dole topp / botten
Sever / jih norr / söder
Západ / východ väster / öster
Blízko / daleko nära / långt borta
Otevřeno / zavřeno öppet / stängt
Vchod / Východ ingång / utgång
Zakázáno förbjudet
Včera / dnes / zítra igår / idag / imorgon
Autobus buss
Známky (poštovní) frimärken
Vstupenka / jízdenka biljett
Mapa en karta
WC, toaleta toa /toalett
Muži / ženy herrar / damer
Pokoj rum
Klíč nyckel

Místa

ČeskyŠvédsky
banka bank
bankomat bankomat
bazén pool
centrum centrum
dům hus
hora berg, fjäll
hotel hotell
hrad borg
jeskyně grotta
jezero sjö
katedrála domkyrka
klášter kloster
kostel kyrka
lékař läkare
lékárna apotek
les skog
letiště flygplats
město stad
mešita moské
moře hav
most bro
muzeum museum
nádraží station
náměstí torg
nemocnice sjukhus
ČeskyŠvédsky
obchod butik, affär
ostrov ö
palác palats
park park
pekárna bageri
pevnost befästning
pláž (bad)strand
pohoří bergskedja
policie polis
pošta posten
pramen källa
přístav hamn
radnice rådhus
restaurace restaurang
řeka å, älv, flod
silnice, cesta väg
směnárna växelkontor
supermarket stormarknad
šéry (ostrůvky při pobřeží) skärgård
trh torg, marknad
ulice gata
vesnice by
věž torn
vyhlídka utsikt
zámek slott

Číslovky

1en / ett
2två
3tre
4fyra
5fem
6sex
7sju
8åtta
9nio
10tio
11elva
12tolv
13tretton
14fjorton
15femton
16sexton
17sjutton
18arton
19nitton
20tjugo
30trettio
40fyrtio
50femtio
60sextio
70sjuttio
80åttio
90nittio
100ett hundra
1000ett tusen
1000 000en miljon

Základní potraviny

ČeskyŠvédsky
Čaj te
Chléb bröd
Káva kaffe
Maso kött
Mléko mjölk
Obložený chléb smörgås
Ovoce frukt
Pálenka brännvin
Pepř peppar
Pivo öl
ČeskyŠvédsky
Ryba fisk
Sladké pečivo ke kávě kaffebröd
Sůl salt
Sýr ost
Vejce ägg
Víno červené / bílé / růžové vitt vin / rött vin / rosévin
Voda vatten
Zelenina grönsaker
Zmrzlina (točená zmrzlina) glass (mjukglass)

Autorkou textu je Hana Štěříková, všechna práva na použití jakékoliv části textu vyhrazena. Případné připomínky můžete zaslat na e-mail petr@mundo.cz.

Vážíme si vašeho soukromí

Pomocí cookies analyzujeme návštěvnost, přizpůsobujeme obsah a reklamy podle vašich potřeb. Kliknutím na „Přijmout“ vyjadřujete souhlas s tím, že cookies používáme.