Základní informace o Bretani

Oficiální název

Bretaň (bretonsky Breiz(h))

Hlavní město

Rennes

Rozloha

27 208 km2 (o málo menší než Belgie)

Státní zřízení

francouzský region

Administrativní členění

Bretaň se člení na 4 departementy: Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine a Morbihan.

Podnebí

Typicky oceánské se silnými západními větry. Vzhledem k exponované poloze přichází silnější a studenější větry ze severozápadu a mírnější bríza z jihozápadu. Pro Bretaň jsou charakteristické mírné zimy a relativně chladná léta s častými dešti. Klima je dále ovlivňováno teplým Golfským proudem, a tak je v celoročním průměru dokonce mírně teplejší než středozemní.

Reliéf

Tato nejzápadnější oblast Francie je zároveň největším francouzským poloostrovem. Převažuje zde mírně zvlněná krajina. Nejvýznamnějšími pohořími jsou Monts d´Arée a Montagne Noire v západní části poloostrova.

Nejvyšší hora

Roc´h Trévézel (383 m) v pohoří Monts d´Arée.

Největší řeky

Vilaine, Rance, Élorn, Isole, Ellé, Blavet

Jezera

V Bretani se nachází málo jezer, největším z nich je Lac de Guerlédan. Vyskytují se zde spíš uměle vybudované vodní nádrže.

Obyvatelstvo

4,3 milionu (asi 7 % obyvatel celé Francie)

Etnické složení

V každém ze čtyř bretaňských departmentů žije přibližně 1,4-2 % imigrantů z různých zemí, převážně z Velké Británie, Španělska, Portugalska a Maroka.

Náboženství

Náboženská tradice je v Bretani velmi silná. Většina obyvatel Bretaně se hlásí ke katolickému vyznání. Procento obyvatel, kteří se hlásí ke katolické církvi je v Bretani ještě o něco vyšší než je celofrancouzský průměr, tj. více než 88 %. Zbytek obyvatel se přiklání k islámu, protestantství nebo židovské církvi. Bretonci uznávají více jak 300 svatých (pouze několik z nich je uznáno katolickou církví).

Jazyk

Oficiálním jazykem je francouzština. Původním jazykem, bretonštinou, dnes hovoří asi 600 000 lidí v západní části poloostrova, nejvíce v oblasti Cornouaille (jihozápadní Finistère), kde se používá v každodenním styku. Jde o jazyk keltského původu příbuzný tomu, jímž mluví obyvatelé Walesu a Cornwallu (irština a skotština tvoří druhou větev keltských jazyků).

Města

Rennes (204 tis.), Brest (150 tis.), Lorient a Quimper (obě 60 tis.), St-Malo (53 tis.), St-Brieuc (49 tis.).

Vlajka

Nazývá se Gwenn ha Du, což v překladu znamená „Bílá a Černá“. Její grafická podoba se inspiruje hvězdami a pruhy vlajky Spojených států. Devět horizontálních pruhů symbolizuje devět tradičních bretaňských biskupství (5 černých – hornobretaňských a 4 bílé – dolnobretaňské). V levém horním rohu vlajky jsou pak stylizovaná zvířata – hranostajové. Právě toto zvíře bylo už na erbu bývalého bretaňského vévodství. Podle legendy je to zásluhou vévodkyně Anny, která kdysi viděla na lovu prchat hranostaje. Zvíře, než aby vběhlo do bahna a poskvrnilo si kožich, se raději zastavilo a přijalo smrt. Takže poselství pro vévodství znělo: „Raději smrt než poskvrnění (zneuctění).“

Geografické informace o dalších zemích