Základní informace o Normandii

Oficiální název

Normandie

Hlavní město

hlavní město departementu Horní Normandie je Rouen, Dolní Normandie Caen

Rozloha

29 847 km2

Státní zřízení

francouzský region

Administrativní členění

Horní Normandie se člení na departementy Eure a Seine-Maritime, Dolní Normandie zahrnuje departementy: Calvados, Manche a Orne.

Podnebí

Je podobné jako ve Velké Británii – silně ovlivněno Atlantským oceánem a Golfským proudem. Panuje zde mírné oceánské podnebí s poměrně častými srážkami a malým teplotním rozdílem mezi létem a zimou.

Reliéf

Pobřeží Normandie je členité s křídovými útesy. Vnitrozemí je mírně zvlněné, výjimečně přesahuje nadmořskou výšku 200 m.

Nejvyšší hora

Signal d'Ecouves, Mont des Avaloirs (obě 417 m)

Největší řeky

Horní Normandií protéká řeka Seina a u přístavu Le Havre ústí do kanálu La Manche. Jejími přítoky jsou např: Epte, Andelle nebo Eure. Dalšími řekami v Normandii jsou: Touques, Orne a Couesnon, která tvořila tradiční hranici mezi bretaňským a normandským vévodstvím.

Jezera

Na území Normandie se nachází pouze menší množství nevýznamných jezer.

Obyvatelstvo

3,3 milionu

Etnické složení

V Horní i Dolní Normandii žije necelých 70 tis. přistěhovalců – především z Maroka, Portugalska, Alžírska a Turecka.

Náboženství

Většina obyvatel Francie se hlásí ke katolickému vyznání, stejně tak tomu je i v Normandii. Zejména na pobřeží Atlantiku žijí menší skupinky protestantů, muslimů a židů.

Jazyk

Oficiálním jazykem je francouzština. Především mladí lidé zde mluví také anglicky. Normandský dialekt vymizel před několika staletími, dochovaly se z něj pouze některé výrazy (např. qu´va – kůň).

Města

Le Havre (183 tis.), Caen (108 tis.), Rouen (108 tis.), Evreux (50 tis.), Cherbourg (40 tis.), Dieppe (33 tis.), Alençon (28 tis.).

Vlajka

Vlajku tvoří dva zlatí lvíčci s modrými drápky a jazykem v červeném poli a užívá se pro celou oblast Normandie. Někdy je také nazývána „les p´tits cats“. Vyskytuje se také ve variantě se třemi lvíčky nad sebou na červeném poli – tato verze se však používala dříve a dnes ji můžeme spatřit spíše výjimečně.

Geografické informace o dalších zemích

Související informace