Černohorská příroda

[image:right:8328]

Černá Hora je prvním ústavně zakotveným ekologickým státem na světě, což je trochu absurdní. Černohorci jsou na jednu stranu hrdí na krásu a jedinečnost své přírody, na druhou stranu trpí mnohými návyky, které za ekologické rozhodně považovat nelze. A tak během cestování touto krásnou zemí uvidíte četné černé skládky, odhazování odpadků naprosto kdekoli, třeba i na břehu Skadarského jezera, a naprostou ignoraci péče o okolní přírodu.

Jeďte do Černé Hory v dobré partě

V současné době je v Černé Hoře chráněno cca 7,2 % z celkové rozlohy země, což představuje 99  00 ha. Na jejím území se nachází čtyři národní parky, tedy území s nejvyšším stupněm ochrany přírody. Jde o NP Lovćen, NP Durmitor, NP Biogradska Gora a NP Skadarsko jezero. Je možné, že brzy bude pátým NP prohlášeno Prokletije. Podrobné informace jsou k dispozici na www.nparkovi.me

V místech, která člověk svými zásahy neničí, se můžete do nekonečna kochat výjimečnými výhledy a užít si souladu s přírodou. Proto jsou právě místní přírodní krásy stále největším lákadlem pro zahraniční turisty. Dále uvádím čistě faktografické údaje o jednotlivých národních parcích, více o nich a další doporučení najdete v kapitole Zajímavosti a památky.

NP Durmitor

Tento národní park najdete mezi kaňonem řeky Tary a Piva. Byl utvořen ve starších čtvrtohorách působením ledovcové a krasové činnosti. Nachází se zde více než 1 300 druhů vyšších rostlin, asi 150 druhů ptáků a vyskytuje se zde více než 122 endemitů. K vidění bývají kamzíci, lišky, zajíci, netopýři, v potocích pak pstruzi.

NP Lovćen

Lovćen je nejsušším národním parkem Černé Hory. Rostou zde hlavně borovice, habry, břízy, buky a javory. V létě můžete vidět kvetoucí růže a divizny, na jaře šafrány, kosatce a tulipány.

NP Biogradska Gora

Téměř 80 % z celkové plochy 5 400 ha tohoto NP zabírají lesy. Jedná se o jeden z posledních pralesů v Evropě. Díky ledovcové činnosti se v této oblasti utvářely různé geomorfologické formy, od údolí řek až po dvoutisícové vrcholy. Vyskytuje se tu 26 ekosystémů, 86 druhů stromů, 220 druhů rostlin a 150 druhů ptáků.

NP Skadarsko jezero

Skadarské jezero je se svou rozlohou od 390 do 550 km2 (dle stavu vody) největším balkánským jezerem, v průměru dosahuje hloubky okolo sedmi metrů. Tento NP je rájem ornitologů. Hnízdí zde přes 250 druhů ptáků, mezi nimi i některé vzácné druhy, např. pelikán kadeřavý, ibis černý, kormorán malý a rybák bahenní. V jezeře žije okolo 50 druhů ryb, dokonce zde lze najít i mořské druhy, které se sem dostávají řekou Bojanou. Na okolních skalách se obzvláště v období května-října vyskytují zmije.

Autorkou textu je Pavlína Frydrychová, všechna práva na použití jakékoliv části textu vyhrazena.

Jeďte do Černé Hory v dobré partě