Cestování po Španělsku

Autem - Autobusem - Vlakem - Letecká doprava - Lodní doprava

Autem

Španělsko disponuje poměrně hustou a kvalitní silniční sítí s dobrou vybaveností službami (benzínové pumpy, odpočívadla, restaurace, ubytování). Silniční síť ve Španělsku měří asi 166 000 km a je tvořena silnicemi státními (spravované ministerstvem pro místní rozvoj), silnicemi autonomními (silnice 1. třídy), provinčními (silnice 2. třídy) a obecními (silnice 3. třídy).

Leťte do Andalusie v dobré partě

Státem jsou spravované ty silnice, jejichž funkce v dopravě ovlivňuje více autonomních oblastí (slouží jako spojnice dílčích autonomních center) a jsou hlavními tahy vedoucími k hraničním přechodům, k letištím či k přístavům. Spadají sem jak dálnice značené AP (autopista), které jsou ve Španělsku buď placené (autopista de peaje - poplatek za průjezd dálnic je účtován při průjezdu mýtnou branou, cena je odvozována od délky ujetého úseku a kategorie vozidla) nebo bez poplatku (autopista libre), a rychlostní silnice značené A (autovía libre). Španělsko je zemí s nejdelší dálniční sítí v Evropě čítající přes 14 000 km.

Rychlostní limity a cena benzínu

Rychlostní limity na španělských silnicích se podobají limitům stanoveným na silnicích v České republice. Nejvyšší povolená rychlost v obci je 50 km/h, a jde-li o vysokorychlostní silnici či dálnici, nejvýše 80 km/h. Mimo obec pak na silnicích 1., 2. a 3. třídy 90 km/h (na některých 100 km/h), na vysokorychlostních komunikacích (autovías) a na dálnicích (autopista) 120 km/h.

Cestování autobusem

Nejlevnějším způsobem dopravy po Španělsku je bezesporu autobusová doprava. Nejznámějším a zároveň nejfrekventovanějším celostátním dopravcem je autobusová společnost Alsa, která nabízí širokou nabídku vnitrostátních i mezinárodních destinací a relativní pohodlnost a bezpečnost za přijatelnou cestu, rozhodně nejnižší ve srovnání s cenami v železniční či vnitrostátní letecké dopravě.

Mezi další autobusové dopravce operující především na východě země patří například Grupo Avanza nebo na severozápadě v Galícii autobusový dopravce ArrivaAutocares Vázquez.

Vlakem po Španělsku

Vlaková doprava bývá dražší než ta autobusová, ale o to pohodlnější. Vyšší ceny jsou patrně dány monopolním postavením, které má na španělské dráze Státní železniční společnost RENFE (Red Nacional de Ferrocarilles Españoles). Pro orientaci ve vlakové dopravě je klíčovým bodem rozlišení vlaků na krátké, střední a dlouhé vzdálenosti.

Do té první skupiny vlaků patří tzv. cercanías, což jsou tzv. příměstské vlaky, které operují uvnitř měst a do vzdálenosti 100 km od největších španělských měst jako Madrid, Barcelona nebo Valencie. Většinou dosahují rychlosti mezi 50 km/h až 200 km/h v závislosti na frekvenci zastávek. V podstatě jsou součástí městské hromadné dopravy vedle metra a autobusů.

Druhou skupinu tvoří vlaky na střední vzdálenost, které spojují jednotlivá města v rámci jednoho regionu. Patří sem regionální vlaky zvané regionales, které zastavují téměř v každé stanici na dané trase a jsou nejlevnější variantou.

Poslední skupinou jsou vlaky na dlouhé vzdálenosti, kde se setkáme s nejdražší variantou vlakové dopravy v podobě vysokorychlostních vlaků, tzv. AVE (Alta Velocidad Española), které na některých tratích dosahají rychlosti až 300 km/h.

Letecká doprava

Platí za nejrychlejší, ale zároveň i nejdražší alternativu cestování nejen v rámci Španělska. Ve Španělsku je na 50 letišť. Každá autonomní oblast má k dispozici minimálně jedno, z nichž jsou mezinárodní jen některá z nich. Valná většina z nich je spravována státem prostřednictvím společnosti Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación Area).

Co se týče nabídky letů, tak nejvíce jich nabízí španělská letecká společnost Iberia. Kromě ní v rámci Španělska operuje i letecký dopravce Vueling nebo třeba nízkonákladová letecká společnost Ryanair (celkem létá na 26 letišť po celém Španělsku včetně ostrovů).

Lodní doprava

Lodní doprava je ve Španělsku nejčastěji využívána při dopravě mezi ostrovy a pevninou, zvláště lidmi, kteří cestují s mnoha zavazadly nebo s vlastním autem. To, co se vám nevejde na palubu letadla, snáze vměstnáte do obrovského prostoru podpalubí trajektu. Na palubách lodí španělské společnosti Acciona Transmediterránea se dostanete z pevniny na Baleárské ostrovy, do Afriky a na Kanárské ostrovy.

Další z lodních společností Balearia operuje už podle názvu jen mezi Baleárskými ostrovy a pevninou.

Autorkou textu je Kamila Rusnoková, všechna práva na použití jakékoliv části textu vyhrazena.

Leťte do Andalusie v dobré partě