Praktické informace o Izraeli a Palestině

Elektřina - Telefonování - Zdraví - Zastupitelský úřad - Internet - Víza, režim vstupu

Elektřina

Elektřina má podobné parametry a nároky na připojení spotřebičů jako u nás, ale ne všechny zásuvky jsou zcela identické. Někde narazíme na klasické středoevropské zásuvky, ale jinde jsou starší typy, do kterých nelze dát naše zásuvky s kolíkem. Co se týká topení, s tím může být v zimě v některých hostelech problém.

Leťte do Izraele a Palestiny v dobré partě

Větší část roku je v Izraeli a Palestině teplo, takže není potřeba topit. Dva až tři měsíce v roce může být v některých oblastech slušná zima. Lidé však mají obvykle doma jen malá topítka a podobně tomu může být i v hostelech, takže pokud jste zimomřiví, v zimních měsících si s sebou raději berte teplý spacák.

Telefonování

Pevné linky jsou podobně běžné a využívané jako u nás. Na ulicích lze také stále vidět telefonní budky na karty. Obecně ale naprostá většina Izraelců a Palestinců používá mobilní telefony. Pokud máte českou či jinou zahraniční sim kartu, roaming funguje (pásmo 2). Lze zakoupit za relativně nízkou cenu i SIM kartu některé místní společnosti.

Důležitá telefonní čísla v Izraeli

  • První pomoc – 101
  • Policie – 100
  • Požární služba – 102
  • Předčíslí Izraele je +972, respektive 00972

Zdraví

Před každou cestou do Izraele a Palestiny je velmi vhodné uzavřít cestovní zdravotní pojištění. ČR nemá s Izraelem uzavřenou dohodu o poskytování bezplatné zdravotní péče a zdravotnictví je zde sice na velmi vysoké úrovni, ale je také velmi drahé.

Podle informací našeho Ministerstva zahraničních věcí se pro Izrael nevyžaduje žádné očkování. Doporučuje se zvážit očkování proti hepatitidě A. Obecně platí, že je třeba chránit se před sluncem, pít dostatečné množství vody a dbát na důkladné omytí ovoce a zeleniny.

Zastupitelský úřad

Velvyslanectví České Republiky v Izraeli

Embassy of the Czech Republic
23 Zeitlin Steet, P.O.Box 16361, Tel Aviv, 6495518

Telefon: +972-3-6918282
E-mail: telaviv@embassy.mzv.cz

Styčný úřad České republiky v Palestině

Beit Assia Bldg., (3. patro), Al-Irsal Street, P.O.Box 4035 (Post Al-Bireh), Ramallah

Telefon: +970 2 2965595
Kontakt pro občany ČR, kteří se v místě působení SÚ ocitli v nouzi: 052-294 7698 (00 972 52 294 7698 z mezinárodní sítě)
Nouzová linka: +972 52 328 6622
E-mail: ramallah@embassy.mzv.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí, středa 09.00–12.00
Provozní hodiny úřadu:
pondělí, středa 07.45–16.15

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje před cestou a během pobytu v Izraeli a Palestině sledovat aktuální bezpečnostní situaci. MZV ČR dále doporučuje mít při sobě kontakt na stálou konzulární službu Velvyslanectví České republiky v Tel Avivu na čísle 052 294 7698 (00 972 52 294 7698 z mezinárodní sítě), která poskytne pomoc v nouzi nebo informace o aktuální bezpečnostní situaci.

MZV ČR také doporučuje občanům, kteří hodlají cestovat do Izraele, že mají možnost registrace v systému DROZD (dobrovolná registrace občanů při cestách do zahraničí), který je k dispozici na webové stránce MZV v kapitole "Cestujeme".

Internet

Internet je v Izraeli a částečně i Palestině poměrně jednoduše dostupný. Nejen že většina moderních kaváren a institucí používá wifi, ale narazíte zde i na řadu internetových kaváren. Odtud jde také většinou telefonovat pomocí služby Skype.

Víza, režim vstup

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je pověřen zastupitelský úřad daného státu. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

Cestovní pas musí být platný minimálně šest měsíců ode dne vstupu. Některé arabské a islámské státy nevpustí na své území držitele pasů, ve kterých jsou vyznačena izraelská razítka. Při pasové kontrole můžete požádat, aby byla razítka otištěna na lístek mimo pas, celníci vám většinou vyhoví, ale ne vždy.

Pro aktuální hodnocení bezpečností situace a doporučení věnujte pozornost kapitole Doporučení pro cesty na webových stránkách MZV ČR a Velvyslanectví ČR v Tel Avivu. Tato informace je podle potřeby aktualizována. Bezpečnostní situaci nelze spolehlivě předvídat s delším časovým odstupem, vždy je třeba vzít v úvahu aktuální stav. Při pobytu v Izraeli je doporučeno mít při sobě kontakt na stálou konzulární službu, která poskytne pomoc občanům ČR v případě nouze a zodpoví dotazy týkající se bezpečnostní situace. Spojení z místní sítě: 052 294 7698. Spojení ze sítě ČR: 00 972 52 294 7698. Při cestování se skupinou je doporučeno mít při sobě kontakt na průvodce/delegáta.

Dojde-li ke ztrátě nebo odcizení pasu, Velvyslanectví ČR v Tel Avivu vystaví na počkání náhradní cestovní doklad. Slouží především k návratu do ČR a jeho časová platnost je omezená s ohledem na dobu pobytu v zahraničí. MZV ČR doporučuje mít během cesty při sobě kopii pasu a pasové fotografie, neboť při podání žádosti o náhradní cestovní doklad se vyžaduje doložit jakoukoli dostupnou formou svou totožnost a předložit dvě pasové fotografie. Odcizení pasu je třeba nahlásit na nejbližší pobočce policie a zprávu rovněž předložit při podání žádosti. Poplatek za vystavení náhradního cestovního dokladu činí 400 Kč.

Pokud se ocitnete v Izraeli či Palestině bez prostředků, je nejrychlejším řešením zaslání peněz do Izraele prostřednictvím služeb Western Union, která má hustou síť v Izraeli, Palestině i v ČR, nebo prostřednictvím Money Gram. Obě organizace zřizují své pobočky na poštách a ve směnárnách.

Vízum se do Izraele a Palestiny pro občany ČR nevyžaduje, pakliže pobyt nepřesáhne tři měsíce a je nevýdělečné povahy. Pro krátkodobé turistické pobyty není tedy potřeba vízum. Víza pro ostatní účely (krátkodobé výdělečné a dlouhodobé) jsou nutná a informace lze získat na Velvyslanectví Izraele v Praze. Povinnost opatřit si vízum se týká i dobrovolné práce, např. v kibucu. Předkládá se zvací dopis příslušného kibucu (mošavu, zprostředkovatelské agentury aj.) znějící na jméno žadatele a potvrzený Ministerstvem vnitra státu Izrael. Bližší informace poskytne Velvyslanectví Izraele v Praze.

Nedoporučuje se snažit se získat pracovní povolení až v Izraeli. Tento postup je nelegální. Rovněž se nedoporučuje při vstupu do země za účelem práce předstírat zájem o turistiku – bývá to ve většině případů odhaleno. V případě zájmu o práci nebo dobrovolnictví v Izraeli je nutno postupovat výhradně podle pokynů příslušných izraelských úřadů, nikoli na základě „pomoci“ zprostředkovatelských agentur či jinak.

V poslední době se vyskytly případy, kdy Izrael nedovolil vstoupit na své území osobám, které zde v minulosti pracovaly v oblasti zemědělství, průmyslu, stavebnictví, pečovatelství a dalších služeb a od tohoto pracovního pobytu neuplynul více než jeden rok. Omezení se vztahují i na rodinné příslušníky osob, které jsou v Izraeli legálně zaměstnány. V těchto případech doporučuje MZV ČR zkontrolovat před cestou svůj statut na Velvyslanectví Izraele v Praze nebo se obrátit na Velvyslanectví ČR v Tel Avivu.

Izrael omezuje vstup osob palestinského původu na své území. Při cestě na Západní břeh občané ČR palestinského původu zpravidla nemohou využívat Ben-Gurionovo mezinárodní letiště, mohou překračovat hranice s Jordánskem přechodem Allenbyho mostu. Velvyslanectví ČR v Tel Avivu ve většině případů nemůže úspěšně intervenovat, není-li cesta přes Ben-Gurionovo letiště izraelskými úřady povolena.

Bezpečností kontroly před odbavením na mezinárodním letišti Ben Gurion jsou zdlouhavé a velmi přísné. Doporučuje se dostavit se na letiště s dostatečným, minimálně dvouhodinovým časovým předstihem. Při vstupní pasové kontrole do Izraele proběhne obvykle bezpečnostní pohovor, při kterém se žádá zodpovědět dotazy týkající se nadcházejícího pobytu (účel, místo, doba, příbuzní nebo známí v Izraeli/Palestině), případně předchozího pobytu apod. V některých případech se také vyžaduje doložit finanční prostředky pro pobyt, zpáteční letenku a jiné doklady k pobytu. Výše finančních prostředků není pevně stanovena. V případě, že turista přijíždí individuálně, aniž by měl zajištěné ubytování, považuje se za dostatečnou částka cca 70–80 USD na osobu na den.

Není-li cestující schopen uspokojivě vysvětlit účel cesty a její materiální zajištění nebo vyvstanou-li bezpečnostní otázky, může být podroben dalšímu pohovoru nebo mu může být vstup do země znemožněn a nejbližším leteckým spojením může být poslán zpět do ČR. V takových případech je možné kontaktovat konzula na tel. čísle 00 972 (0)52 294 7698.

Pohraniční policie při vstupu vyznačí do cestovního pasu dobu, po kterou může osoba v Izraeli pobývat. Běžně jsou to tři měsíce, ale délka pobytu může být i zkrácena na základě vyhodnocení pohovoru a předložených dokumentů. Po turistech není vyžadována přihlašovací povinnost.

Autorem textu je Marek Čejka, všechna práva na použití jakékoliv části textu vyhrazena.

Leťte do Izraele a Palestiny v dobré partě

Vážíme si vašeho soukromí

Pomocí cookies analyzujeme návštěvnost, přizpůsobujeme obsah a reklamy podle vašich potřeb. Kliknutím na „Přijmout“ vyjadřujete souhlas s tím, že cookies používáme.