Izrael – zajímavosti a památky

Na památky a zajímavosti je Izrael a Palestina zřejmě jedním z nejatraktivnějších míst na světě. Nikde není na tak malé ploše soustředěno tolik významných památek a svatých míst jako právě tady. Jednoznačným „centrem centra“ je město Jeruzalém, kde se nachází ty nejvýznamnější náboženské památky tří abrahámovských náboženství. Pro Židy je v Jeruzalémě nejdůležitější Zeď nářků, což je jediný dochovaný pozůstatek biblického ústředního Chrámu rozbořeného Římany. Pro věřící Židy je ale v Jeruzalémě a jeho okolí posvátná i celá řada dalších míst: hrobka krále Davida v Jeruzalémě na vrcholku Sión, hrob pramatky Ráchel mezi Jeruzalémem a Betlémem, hrobky různých významných rabínů na židovském hřbitově na Olivové hoře atd.

Leťte do Izraele a Palestiny v dobré partě

Pro křesťany mají kromě Jeruzaléma zásadní význam především místa spjatá se životem Ježíše Krista a jeho blízkých. Tedy především Betlém, kde se dnes nachází bazilika Narození Páně, Mléčná jeskyně a řada kostelů. Mnoho důležitých křesťanských míst je v Galileji, kde Ježíš žil (okolí Galilejského jezera, Nazaret, hora Tábor atd.). Zcela zásadní význam má ale opět Jeruzalém, tedy město, kde došlo k Ježíšovu ukřižování a zmrtvýchvstání. Právě zde se nachází Olivetská hora s Getsemanskými zahradami, Křížová cesta, Chrám Božího hrobu a mnoho dalších poutních míst.

I muslimské památky Svaté země jsou velmi zajímavé, a také zde je Jeruzalém číslem jedna. Muslimové mají k Jeruzalému důležitý vztah a dokonce se krátkou dobu před rokem 624 n. l. modlili směrem k Jeruzalému (arab. Al-Kuds), než byl změněn směr modlitby k Mekce. Jeruzalémský Posvátný okrsek (na Chrámové hoře) je pro muslimy třetím nejvýznamnějším místem jejich víry hned po Ka´abě v Mekce a Mohammedově mešitě v Medíně. Odtud totiž prorok během tzv. Noční pouti Mohamed vystoupil do nebes a setkal se s Ježíšem, Mojžíšem a Abrahámem, kteří se pak společně pomodlili k Bohu. Na tomto příběhu je vidět, že muslimové uznávají i židovské proroky, Ježíše a řadu dalších biblických postav, z nichž mnohé jsou pohřbeny ve Svaté zemi, takže respektují i svatostánky ostatních náboženství.

Velké vážnosti muslimů se těší i hrobka biblického praotce Abraháma v Hebronu nebo hrob Mohammedova děda Gaze. Právě město Hebron je po Jeruzalému dalším z highlightů návštěvy Izraele a Palestiny. Dnes se Hebron nachází na palestinském Západním břehu a je z velké části pod palestinskou samosprávou. V několika jeho částech se však nachází židovské osady, takže ve městě panuje v některých částech permanentní napětí. Rozhodnete-li se tedy navštívit hebronskou hrobku patriarchů, sledujte bezpečnostní situaci v zemi.

Na palestinských územích se nachází ještě několik velmi zajímavých míst. Betlém byl už výše zmíněn (tam se jednoduše dostanete z blízkého Jeruzaléma). Nedaleko Jeruzaléma v dosahu jednodenního výletu i leží palestinské město Jericho. To je považováno za nejstarší město lidské civilizace. Samotné město působí poněkud ospalým dojmem a přímo v jeho centru se kromě obchodních tříd žádné památky nenacházejí. Ty jsou spíš na jeho okrajích, kde můžete navštívit vykopávky, u kterých je nejvýznamnější lokalitou Hišámův palác se slavnou rozetou. V těsné blízkosti Jericha se nachází dva významné a krásné kláštery – klášter Hory pokušení umístěný na skalním útesu a klášter svatého Jiří ve Wadi Qelt.

Z Jericha je také nedaleko k Mrtvému moři, což je další oblíbená výletní zastávka. Na řadě pláží (z nichž je část placených) můžete zakusit neobvyklé chemicko-fyzikální vlastnosti této stále se zmenšující vodní plochy. U Mrtvého moře se také nachází mj. rezervace Ein Gedi a starověká pevnost Masada, která má v židovských dějinách legendární postavení. V Palestině stojí za to ještě navštívit Ramalláh (rovněž snadno dosažitelný z Jeruzaléma), který je pulsujícím moderním palestinským městem a de facto hlavním městem Palestiny. Z Ramalláhu lze dojet do Nábulusu, což je vůbec největší palestinské město s historickým centrem a situované do velmi zajímavé krajiny. Nad Nábulusem se tyčí hora Gerizim, centrum jednoho z nejstarších a zároveň početně nejmenších náboženství světa – samaritanismu.

Když se vrátíte zpátky do Jeruzaléma, můžete se odtud dostat snadno do Tel-Avivu, což je největší město v Izraeli vůbec. Oficiálně má sice menší počet obyvatel než Jeruzalém, ale ve skutečnosti ho tvoří několik pospojovaných měst (Ramat Gan, Cholon, Bnej Brak…), takže se jedná o více než dvoumiliónovou aglomeraci. Tel-Aviv je do jisté míry protikladem starobylých a posvátných míst, které jsem zmiňoval výše. Tel-Aviv je moderní, jen sto let stará metropole Izraele, která kromě starobylé Jaffy, kterou do sebe „vcucla“, nemá žádné historické památky. Na Tel-Avivu je kromě jeho uvolněné atmosféry, která se podobá řadě přímořských západních měst, zajímavá jeho blízkost k moři. Prakticky celou jeho západní část lemují písečné pláže, na kterých je čilý ruch. Centrum Tel-Avivu je také unikátní svou funkcionalistickou architekturou školy Bauhaus, díky které se dostalo město na Seznam světového dědictví UNESCO.

Z Tel-Avivu je možné pokračovat na sever či na jih, buď vlaky či autobusy. Nyní se věnujme severní části Izraele, přičemž na jih se vrátíme na závěr.

Podél pobřeží vede na sever z Tel-Avivu železnice, kterou lze pohodlně navštívit několik zajímavých míst na pobřeží. Mezi ně určitě patří starý římský přístav Caesarea se zachovalými akvadukty, amfiteátry a chrámy. Severně od Caesareje je další důležité město, Haifa, které je hlavním průmyslovým centrem země a důležitým středomořským přístavem. Není sice nijak zvlášť bohaté na památky, ale ze svahů hory Karmel, na jejímž úpatí se Haifa nachází, je krásný výhled na město a moře. Asi nejnavštěvovanějším turistickým místem jsou bahá´istické zahrady, které jsou hlavním světovým centrem náboženství bahá´ismu. Asi dvacet kilometrů nad Haifou se nachází historické opevněné město Akko (Acre), ve kterém najdete řadu památek a mešit z dob křížových výprav a Osmanské říše.

V severním Izraeli – v Galileji – kde žijí bok po boku velké komunity Židů a Arabů, je nejnavštěvovanějším místem zřejmě Nazaret a křesťanská místa u Galilejského jezera spjatá s příběhem Ježíše – Kafarnaum, hora Blahoslavení, místo primátu svatého Petra, Jardenit. Přestože patří jejich návštěva pro evropské turisty většinou mezi místa, kde být „musí“, pro někoho může jejich návštěva přinést určité zklamání, protože se jedná vesměs o moderní sakrální stavby, kde ze starobylého křesťanství naleznete maximálně pár byzantských mozaik. Těžko se zde také vyhnete obrovskému kvantu autobusů s křesťanskými (a „křesťanskými“) poutníky z celého světa a dotěrným prodavačům s předraženým zbožím. Na křesťanská místa v Galileji si tak nemusíte vyhrazovat nikterak velké množství času. Zaměřte se raději na přírodu severní Galileje, navštivte židovsko-arabské město Safed, které je centrem židovského mysticismu a navíc je položeno v krásné krajině na vrcholku vysoké hory, ze které je vidět na protější horu Meron. Tam se nachází hrobka slavného židovského mystika Šimona Bar Jochaje, kterou je možné rovněž navštívit a na malou chvíli se dostat do světa velmi autentického judaismu.

Velmi zajímavým zážitkem může být návštěva Golanských výšin, které jsou formálně syrským územím, ale od roku 1967 pod izraelskou okupací. Golany jsou čedičovou náhorní plošinou nad Galilejským jezerem, kde se nachází zvláštní stepní a poměrně pustá krajina, ze které občas vykukuji jabloňové háje, střechy několika židovských osad, ale taky ustřelené věže tanků, zbytky rozbitých vesnic a trosky vojenských vozidel. Na Golanech je také možné se v několika vesnicích setkat s Drúzy, což je další důležitá etno-náboženská komunita žijící v Izraeli. Drúzské náboženství má blízko k islámu a Drúzové mluví arabsky, ale jsou považováni všude na Blízkém východě za velmi svébytnou komunitu.

Posledním zajímavým regionem v Izraeli, o kterém jsem se ještě nezmiňoval, je jižní část země. Ta je tvořena převážně pouští Negev, ale není poušť jako poušť. Velké písečné duny à la Sahara v Negevu nenajdete, ale je tam řada jiných zajímavých míst, například dva velké meteoritické krátery, do kterých lze sestoupit a navštívit v nich řadu přírodních zajímavostí ve zdejších rezervacích. Zastavit se lze i ve městě Beer Ševa, které sice nevyniká nějakými historickými památkami, ale v jeho okolí se nachází řada beduínských sídlišť, kde lze popít čaj s beduíny a trochu poznat jejich život. U Beer Ševy se také nachází letecké muzeum, kde je mimo jiné vystaven i letoun Spitfire z československých dodávek zbraní Izraeli v roce 1948. Úplně na jihu Negevu, u Rudého moře se nachází město Ejlat (Eilat), které je jediným izraelským sídlem u Rudého moře. Je zde velký přístav, ale také řada turistických resortů. Ejlat je také branou do Egypta a Jordánska, neboť se zde nacházejí dva hraniční přechody.

Autorem textu je Marek Čejka, všechna práva na použití jakékoliv části textu vyhrazena.

Leťte do Izraele a Palestiny v dobré partě

Vážíme si vašeho soukromí

Pomocí cookies analyzujeme návštěvnost, přizpůsobujeme obsah a reklamy podle vašich potřeb. Kliknutím na „Přijmout“ vyjadřujete souhlas s tím, že cookies používáme.