Lidé v Irsku

Povaha - Statistika - Náboženství - Společnost

Jací jsou Irové?

Irové mají pověst jednoho z nejpřátelštějších národů na světě. Pokud se do Irska vydáte, tak sami brzy zjistíte, že se nejedná o výmysl, ale o pravdivé tvrzení. Irové jsou skutečně velice otevření, přátelští, a pokud to jen jde, tak i nápomocní. Zeptáte-li se například někoho na cestu, může se vám stát, že vám nejen ochotně vysvětlí, jak se kam dostat, ale mnohdy vás tam i rád dovede či doveze. Jako národ jsou Irové hrdí na svou zemi a u turistů mají proto zájem o to, aby se v Irsku cítili jako doma.

Leťte do Irska v dobré partě

Statistika

Irsko v minulosti v důsledku mnohých nepříjemných událostí (především nechvalně proslulého hladomoru v 19. století) opustilo velké množství jeho obyvatel, kteří doufali, že naleznou své štěstí jinde ve světě. Přestože je tento trend patrný dodnes, počet emigrantů je díky stále se zlepšujícím životním podmínkám v Irsku podstatně nižší než dříve. Dle irského Statistického úřadu je navíc od roku 1961, kdy Irsko dosáhlo svého populačního minima, patrný pozvolný nárůst počtu obyvatel, a to především díky imigraci.

Údaje z posledního sčítání lidu ukazují, že v roce 2011 na ostrově žilo 4 588 252 lidí, z nichž 88 % bylo irské národnosti. Nejvíce zastoupenými menšinami žijícími v Irsku jsou Poláci (122 585), Britové (112 259), Litevci (36 683), Lotyši (20 593), Nigerijci (17 642) či Rumuni (17 304). Čechů je v zemi necelých šest tisíc, Slováků dvanáct tisíc.

Náboženství

Všeobecně je známo, že náboženství hrálo v Irsku vždy velice významnou roli. Ústava z roku 1937 tento fakt potvrdila, když oficiálně uznala "speciální postavení" katolické církve v zemi. Většina obyvatel se stále hlásí k římskokatolické církvi, i když z údajů z loňského sčítání lidu je patrný mírný pokles v počtu přívrženců tohoto náboženství. Ten zapříčinila nejen rostoucí sekularizace, ale především skandální odhalení sexuálního obtěžování dětí katolickými kněžími, ze kterého se země dodnes nevzpamatovala.

Navzdory narůstajícímu počtu lidí, kteří křesťanskou víru aktivně nepraktikují či se k ní vůbec nehlásí, toto náboženství stále podstatnou měrou ovlivňuje chod zdejší společnosti i mentalitu obyvatel (to dokazují například zamítavé reakce vyvolané požadavkem liberálních politiků na zavedení nové legislativy týkající se interrupce či pobouření způsobené otevřením první kliniky v Severním Irsku, která provádění tohoto zákroku umožňuje). Přetrvávání takového vlivu je dáno hlavně tím, že většina irských základních škol je nadále spravována náboženskými řády.

Dalšími církvemi, ke kterým se lidé v Irsku hlásí, jsou presbytariánská, metodistická a anglikánská. Na vzestupu je díky přistěhovalcům také hinduismus a islám.

Irská společnost

V minulosti žila převážná většina obyvatel Irska na venkově. Společenské uspořádání se ovšem následkem katastrofálního hladomoru v polovině devatenáctého století markantně změnilo. Podstatná většina těch, kteří nezemřeli či neemigrovali, se z venkova přestěhovala do měst. V nich dnes také žije přes šedesát procent obyvatelstva, především na východním pobřeží, hlavně pak v Dublinu a Corku.

Významnou institucí irské společnosti je kromě rodiny tradiční irská hospůdka, známá svou pohodovou atmosférou a pohostinností. Je to významné místo, kde se Irové setkávají a to nejen kvůli tomu, aby se pilo. I vy bez pomoci některého z omamných irských moků jistě rychle podlehnete atmosféře, kouzlu místních, nevázané konverzaci a tradiční hudbě, až se vám nebude chtít odejít, jak vám tam bude dobře.

A odkud se typicky irská pohostinnost a dobrá nálada bere? Někdo tvrdí, že Irové jsou přátelští vůči cizincům, jelikož jsou soudržní vůči sobě samým. Díky zkušenostem z minulosti, kdy byli národem podrobeným cizí nadvládě, si Irové váží malých, relativně nepodstatných věcí, které mnohý jiný člověk bez rozmyslu přehlédne. Většinu z nich příliš nezajímá sláva či bohatství, ale to, jak se daří jejich rodině a známým.

Autorkou textu je Michaela Marková, všechna práva na použití jakékoliv části textu vyhrazena.

Leťte do Irska v dobré partě

Vážíme si vašeho soukromí

Pomocí cookies analyzujeme návštěvnost, přizpůsobujeme obsah a reklamy podle vašich potřeb. Kliknutím na „Přijmout“ vyjadřujete souhlas s tím, že cookies používáme.