Italština, česko-italský slovník

Italština – Cizí jazyky – Gesta – Tykání – Česko-italský slovníček

Česko-italský slovník (on-line překladač)

Italština

Italština je úředním jazykem nejen v Itálii, ale také v San Marinu a v kantonech TicinoGrigioni ve Švýcarsku. Společně s latinou je také oficiálním jazykem ve Vatikánu. Italsky hovořící menšiny naleznete i ve SlovinskuChorvatsku. Přestože není mezinárodním jazykem jako například angličtina nebo francouzština, je považována za jeden z nejpopulárnějších cizích jazyků na světě. Je nezbytná pro historiky umění, hudebníkyoperní pěvce. Má také své pevné místo v oblasti mezinárodní gastronomie.

Jeďte do Toskánska v dobré partě

Původ italštiny

Italský jazyk se stejně jako ostatní románské jazyky (španělština, francouzština, rumunština) vyvinul z latiny. V 9. století vznikly první texty, které jsou již označovány za italštinu. Za zakladatele spisovné moderní italštiny je považován Dante Alighieri.

Výslovnost

Italská výslovnost je velmi jednoduchá a naučíte se ji hned během první lekce v jazykové škole. Jedná se o velmi melodickýrytmický jazyk. Italština je totiž založena na samohláskách a žádné slovo nekončí na souhlásku. A protože se souhlásky na konci slov dají velmi dobře spojovat, až polykat, Italové mluví velmi rychle a zvučně.

Jeďte do Dolomit v dobré partě

Gramatika

Stejně jako výslovnost, ani gramatika není příliš složitá. Na čem si ale často studenti vylámou zuby, jsou slovesné časy. Těch má italština mnoho a patří mezi ně takové chuťovky jako předpřítomný, předminulý, předbudoucí a pak také něco, co v češtině neznáme: konjunktiv. Následuje po specifických spojkách a předložkách. Zároveň také určuje pravděpodobnost uskutečnění domněnky mluvčího a časovou souslednost. No, není to opravdu nic lehkého. Ale nebojte se. Pokud si chcete v Itálii objednat jídlo v restauraci a domluvit se v hotelu, naprosto si vystačíte s přítomným časem. A ten se naučíte rychle.

Dialekty

Itálie je velmi rozsáhlý stát. Stejně tak, jako spolu mají mentalitou málo společného sever a jih, tak i jejich jazyky jsou velmi rozdílné. Celou zemi spojuje jeden jazyk a tím je oficiální italština. Ta, kterou se studenti učí ve škole a cizinci v jazykových kurzech. Na celém území Apeninského poloostrova ale existuje mnoho jazykových skupinitalských dialektů. Patří mezi ně např. benátština, piemontština, lombardština nebo furlánština.

Některé jsou velmi aktivní, jiné již téměř vymizely. Dialekty se mohou vyznačovat například jen jemným „šišláním”. Bez problému jim porozumí jak Ital, tak pokročilý student italštiny. Některé jsou ale téměř samostatným jazykem a nerozumí jim nikdo, ani samotní Italové. Proto filmy v neapolštině nebo sicilštině musí mít italské titulky.

V dnešní době již zřejmě nepotkáte Itala, který by mluvil jen svým dialektem nebo jen čistou italštinou. Mezi jednotlivými jazyky přepínají dle potřeby a dle situace. Můžete se tak setkat s tím, že Italové mezi sebou mluví oficiální italštinou a s množstvím vypitého vína nebo s přibývajícími emocemi postupně přechází do dialektu. A pokud dialektem nemluví na veřejnosti, zřejmě ho budou používat alespoň v kruhu rodinném.

Italové a cizí jazyky

Italové jsou na svůj jazyk velmi hrdí. Sice se jím na světě nikde jinde nemluví, ale to jim nebrání svou řeč milovat a jinou se neučit. Mladí lidé a pracovníci ve větších turistických městech ovládají angličtinu, ale nespoléhejte se na to. Naopak si je získáte na svou stranu, když se naučíte alespoň pár italských slovíček.

Gesta

Nemusíte mluvit italsky, abyste pochopili, co vám chce Ital říci. Stačí sledovat jeho gesta. Italská mluva je velmi energická a radost, nadšení, láska i nenávist nebo pohoršení se vyjadřují rozmáchlými pohyby rukou. Naopak Italové mají často problém porozumět našemu vyjadřování, protože jsme při hovoru příliš klidní.

Tykání

Pokud alespoň trochu mluvíte italsky, zřejmě jste si všimli, že Italové všem tykají. Neberte si to nijak osobně. V Itálii je to díky přátelské povaze místních zcela přirozené. Obzvlášť, pokud jste mladí, bude vám tykat naprosto každý. Řidič autobusu, pokladní, paní na ulici, …, snad jen v hotelu vám budou vykat. Vy ale pro jistotu všem vykejte, ať nepůsobíte nevychovaně.

Malý česko-italský slovníček

Základní pravidla výslovnosti

cse vyslovuje jako [k], když za ním následuje a, o, u, např. banca [banka]
cse vyslovuje jako [č], když za ním následuje e, i, např. centro [čentro]
gse vyslovuje jako [g], když za ním následuje a, o, u, např. prego [prégo]
gse vyslovuje jako [dž], když za ním následuje e, i, např. giorno [džorno]
hse nevyslovuje, ale následuje-li před e, i, označuje tvrdou výslovnost, např. Michele [mikéle] nebo Margherita [margeríta]
gnse vyslovuje jako [ň], např. signore [siňóre]
zse vyslovuje buď jako [c], např. ve slově grazie, nebo jako [dz], např. ve slově zero, neexistuje ale žádné pravidlo, je třeba se jednotlivá slova naučit
sse vyslovuje jako [z] mezi dvěma samohláskami, např. francese [frančéze], a také na začátku slova před znělou souhláskou (b, d, g, l, m, n, r, v), např. slovacco [zlova´ko] všude jinde se vyslovuje jako [s]
glise vyslovuje jako [lji], např. ve slově aglio [aljo]

Základní výrazy

Česky Italsky
Mluvíte anglicky / německy? Parla inglese / tedesko? [parla ingléze / tedésko]
Nemluvím italsky. Non parlo italiano.
Nerozumím. Non capisco. [non kapísko]
Jak se řekne italsky …? Come si dice in italiano …? [kome si diče in italjáno]
Nevím Non lo so
Ahoj Ciao [čao]
Dobrý den Buon giorno [buon džórno]
Dobrý večer Buona sera
Dobrou noc Buona notte
Na shledanou Arrivederci [a´rivederči] (formálně ArrivederLa)
Dobrou chuť Buon appetito
Na zdraví! Alla salute! Cin cin! [činčin]
Ano / Ne Sí / No
Děkuji / Není zač Grazie [grácie] / Niente
Prosím Per favore [per favóre]
Promiňte Scusi
S dovolením Permesso
Jak se máte (máš)? Come sta (stai)? Come va?
Mám se dobře. Sto bene.
Kde je …? Dov´è…? [dove]
Jak se dostanu do …? Come arrivo a …?
Kolik to stojí? Cuanto costa?
Účet, prosím. Il scontrino, per favore.
Peníze soldi
Sleva sconto
Pane / paní / slečno signore / signora, signorina [siňóre]
Velký / malý grande / piccolo
Drahý / levný caro / economico
Dobrý / špatný buono / brutto
Teplý / studený caldo / freddo
Vlevo / Vpravo / rovně a sinistra / a destra / dritto
Nahoře / dole sopra / sotto
Sever / jih nord / sud
Západ / východ ovest / est
Blízko / daleko vicino / lontano [vičíno]
Otevřeno / zavřeno aperto / chiuso [kjúzo]
Vchod / východ ingresso / uscita [ušíta]
Zakázáno proibito
Včera / dnes / zítra ieri / oggi / domani
Autobus autobus, pullman
Známky (poštovní) francobollo
Vstupenka, jízdenka biglietto
Mapa carta
WC / toaleta bagno [baňo]
Muži / ženy uomini / donne
Pokoj camera
Klíč chiave

Místa (Posti)

Česky Italsky
Banka banca
Bankomat ATM
Bazén piscina [pišína]
Centrum centro [čentro]
Dům casa
Hora monte
Hotel albergo
Hrad castello
Jeskyně grotta
Jezero lago
Katedrála cattedrale
Klášter monastero, convento
Kostel chiesa [kjéza]
Lékař medico
Les bosco
Letiště aeroporto
Město città [či´ta]
Mešita moschea [moskea]
Moře mare
Most ponte
Muzeum museo
Nádraží stazione
Náměstí piazza [pjáca]
Nemocnice ospedale
Česky Italsky
Obchod negozio
Ostrov isola
Palác palazzo [paláco]
Park parco
Pekárna forno
Penzion pensione
Pevnost fortezza, fortifikazione
[forte´ca, fortifikacióne]
Pláž spiaggia [spjadža]
Pohoří catena montuosa
Pošta posta
Pramen sorgente [sordžente]
Přístav porto
Radnice municipio [muničípjo]
Restaurace ristorante
Řeka fiume
Silnice strada
Směnárna ufficio di cambio
Supermarket supermercato
Trh mercato
Ulice via, strada, corso
Vesnice villaggio [viládžo]
Věž torre
Vyhlídka vista

Číslovky

1uno
2due
3tre
4quattro
5cinque
6sei
7sette
8otto
9nove
10dieci
11undici
12dodici
13tredici
14quattordici
15quindici
16sedici
17diciasette
18diciotto
19diciannove
20venti
30trenta
40quaranta
50cinquanta
60sessanta
70settanta
80ottanta
90novanta
100cento
1000mille
1000 000millione

Potraviny (Alimenti)

Česky Italsky
Bageta / rohlík baguette / croissant
Houska, sendvič panino
Cukr zucchero [cukéro]
Čokoláda cioccolato [čo´koláto]
Džem marmellata
Hořčice senape
Houby funghi [fungi]
Hranolky patate fritte
Chléb pane
Jogurt yogurt
Koláč torta
Máslo burro
Máta menta
Med miele
Česky Italsky
Ocet aceto [ačéto]
Olej olio
Omeleta frittata
Palačinka crespella
Pepř pepe
Rýže riso
Smetana crema
Sůl sale
Sušenky biscotti
Sýr formaggio [formadžo]
Těstoviny pasta
Vejce uova
Zmrzlina gelato [dželáto]

Maso (Carne)

Česky Italsky
Hlemýžď chiocciola [kjo´čóla]
Hovězí manzo [mandzo]
Játra fegato
Jehněčí agnello [aňélo]
Kachna anatra
Klobása / párek salsiccia [salsiča]
Králík coniglio [koniljo]
Krůtí tacchina [takína]
Česky Italsky
Kuřecí pollino
Řízek, steak bistecca
Salám salame
Skopové abbacchio [abakjo]
Slanina pancetta
Šunka prosciutto [pro´šúto]
Telecí vitello
Vepřové maiale

Zelenina (Verdura)

Česky Italsky
Artyčoky carfioci [karfioči]
Brambory patate
Brokolice broccoli
Cibule cipolla [čipo´la]
Cizrna ceci [čéči]
Cuketa zucchini
Česnek aglio [aljo]
Čočka lenta
Fazole fagioli [fadžióli]
Hlávkový salát insalata verde
Česky Italsky
Hrášek piselli
Kukuřice mais
Květák cavolfiore
Lilek melanzana
Mrkev carota
Okurka cetriolo [četriólo]
Paprika peperoni
Rajče pomodori
Špenát spinaci [spinači]
Zelí cavolo

Ovoce (Frutta)

Česky Italsky
Ananas ananas
Banán banana
Borůvka mirtillo
Broskev pesca
Citrón limone
Datle dattero
Fík fico
Hrozny uva
Hruška pera
Jablko mela
Česky Italsky
Jahoda fragola
Meloun (vodní) anguria, cocomero
Meruňka albicocca
Oliva ulivo, olivo
Ořechy noccioline
Pistácie pistacchi [pistáki]
Pomeranč arancia [aranča]
Švestka prugna [pruňa], susino
Třešně ciliegia [čiljedža]

Jídelní lístek

Česky Italsky
Předkrm antipasto
Salát insalata
Polévka zuppa
Dezert dessert
Sladkosti dolci [dolči]
Dušené brasato
Grilované grigliato [griljáto]
Pečené arrosto
Smažené fritto
Česky Italsky
Uzené affumicato
Vařené cotto
Pikantní (pálivý) piccante
Sladký / slaný dolce / salato [dolče, saláto]
Snídaně prima colazione [príma kolacjóne]
Oběd pranzo
Večeře cena [čéna]
Vegetariánské vegetariano [vedžetarjáno]
Bez lepku senza glutine [senca glútine]

Nápoje (Bevande)

Česky Italsky
Čaj černý / zelený tè nero / verde
Čaj ovocný / bylinkový tè alla frutta / alle erbe
Džus succo di frutta
Káva černá caffè
Káva s mlékem caffè latte
Limonáda limonata
Mléko latte
Česky Italsky
Pivo birra
Vinná pálenka grappa
Víno červené / bílé / růžové vino rosso / bianco / rosato
Víno suché / sladké vino secco / dolce [dolče]
Voda neperlivá / perlivá acqua non gasata / gasata
S ledem / bez ledu con / senza ghiaccio
[kon / senca gjačo]

Ryby a mořské plody (Pesci e frutti di mare)

Česky Italsky
Ančovička acciugha [ačjúga]
Ďas mořský rana pescatrice
Hejk (mořská štika, štikozubec) nasello
Humr aragosta
Chobotnice polpo
Kalamáry calamari
Krab granchio
Krevety, garnáti canocchie [kanokje], gamberi, gamberetti
Losos salmone
Makrela sgombro
Mečoun pesce spada
Mořský jazyk lingua di mare
Mořský okoun (mořský vlk, mořčák evropský) branzino
Mušle cozze
Česky Italsky
Parmice nachová triglie
Platýs sogliola
Pražma královská (mořan zlatý) dentice [dentiče]
Pstruh trota
Rejnok razza
Sardinky sarde
Sépie seppia
Sleď aringa
Škeble vongole
Šproty sarde
Štika luccio [lučo]
Treska merluzzo [merluco]
Tuňák tonno
Úhoř anguilla
Ústřice ostriche [ostriče]

Autorkou textu je Linda Mannelová, všechna práva na použití jakékoliv části textu vyhrazena.

Jeďte na Lago di Garda v dobré partě

Leťte na Sicílii v dobré partě

Vážíme si vašeho soukromí

Pomocí cookies analyzujeme návštěvnost, přizpůsobujeme obsah a reklamy podle vašich potřeb. Kliknutím na „Přijmout“ vyjadřujete souhlas s tím, že cookies používáme.